Kerst 2016

 

10-12-2016 10:00 15:00     Kerstmarkt
18-12-2016 14:30       Kerstconcert
24-12-2016 17:00     Han Hartog Kerstommegang
24-12-2016 20:00 Euch Allegria Gerard Noom Kerstavond
24-12-2016 22:30 Euch Hagunnan André Tönis Kerstnacht
25-12-2016 10:30 Euch Stanza André Tönis / Han Hartog 1ste Kerstdag
1-1-2017 11:00 WoCo Stanza Hans Peters Nieuwjaarsdag

 

Jaap van Lammeren

Jaap van Lammeren was zeer verrast toen hij nietsvermoedend op 25 november in het gemeentehuis de vrijwilligersonderscheiding kreeg uitgereikt. Dit o.a. voor de vele tuinen die hij in Diemen verzorgt voor mensen die het zelf niet meer kunnen, maar ook voor zijn werk in onze parochie. Hij is nl. koster, collectant en altijd bereid een helpend hand toe te steken. Een felicitatie waard!!!

KERSTMARKT.

Alweer voor de 10e keer organiseren wij onze kerstmarkt waarvoor wij u ook in dit "jubileumjaar", van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen en, beter nog, uw kerstartikelen aan te vullen! En dat zal zijn op zaterdag 10 december a.s.van 10.00-15.00 uur in onze St.Petrus'Bandenkerk. Het is er allemaal weer, van "bal tot stal" en tegen redelijke prijzen. Er zijn ook weer fraaie kerststukjes en ook de onovertroffen oliebollen van Anja & Erik ontbreken niet! En  is er uiteraard weer een mand met lekkere dingen te winnen voor slechts 1 euro! Al met al de moeite waard om eens even binnen te lopen! En zegt u het vooral ook voort aan uw vrienden en bekenden. De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds en we hopen, zeker bij deze jubileum uitvoering van de kerstmarkt, op een grote opkomst en opbrengst!

m.w.

KERSTCONCERT.

Op zondag 18 december a.s.organiseren wij het inmiddels traditionele kerstconcert met samenzang. Het concert begint om 14.30 uur in de St.Petrus'Bandenkerk en de kerk is open vanaf 14.00 uur. De koren die, belangeloos, aan dit concert meewerken zijn: het Mariakoor uit Volendam, the Free Willies uit Amstelveen en uit onze eigen gelederen het Hagunnan jongerenkoor en het la Stanza dameskoor. Samen met u gaan deze koren er een sfeervolle middag van maken zodat u alvast in de juiste kerstsfeer kunt komen! De toegang is vrij, maar na afloop wordt u wel een vrijwillige bijdrage gevraagd die bestemd is voor het restauratiefonds. Wij hopen op een bomvolle kerk!

 

Oliebollen, appelflappen & saucijzenbroodjes te koop op de kerstmarkt

Op zaterdag 10 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt weer plaats. Traditiegetrouw zullen wij ook dit jaar oliebollen, appelflappen en saucijzenbroodjes bakken. Voorgaande jaren waren de oliebollen en appelflappen al snel uitverkocht. Om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid oliebollen die wij kunnen bakken is het ook dit jaar weer mogelijk deze vooraf te bestellen. Achterin de kerk en op de website www.sintpetrusbanden.nl  vind u bestelformulieren. Als u deze invult en in de mand achterin de kerk doet of in de brievenbus van de pastorie, zorgen wij ervoor dat uw bestelling op 10 december voor u klaarstaat. In verband met de voorbereidingen is de uiterste inleverdatum voor het formulier woensdag 7 december. Graag tot ziens op de kerstmarkt!

Eric & Anja Kap

Oliebollen bestel formulier 2016

 

Uitnodiging van het Oecumenisch Beraad Diemen

 

Het Oecumenisch Beraad van de Ontmoeting en de St. Petrus’ Bandenkerk wil dit jaar haar activiteiten op drie punten richten: vieringen, een gezelligheidsmoment en een bezinningsmoment.

De vieringen vinden onder andere plaats in januari tijdens de Week van Gebed en in de week voor de zomervakantie. Hoe en wanneer we het gezelligheidsmoment gaan organiseren, is nog niet bekend. Het bezinningsmoment willen we realiseren in de vorm van een filmavond, en wel op donderdag 15 december in de Ontmoeting.

We starten al om 19.30 uur vanwege de lengte van de film.

Dit jaar is uitgeroepen tot ‘Jaar van de barmhartigheid’ en de inhoud van de film sluit aan bij dit thema.

Van beide kerken wordt eenieder van harte uitgenodigd om die avond naar de Ontmoeting te komen!

Brainstorm "Werk aan de kerk"

 

Beste Parochianen,

 

Ondanks dat de verkoop van de pastorie nog even op zich laat wachten, is het bestuur van mening dat project "Werk aan de kerk" door moet gaan. Daarom is besloten om een brainstorm avond te organiseren, en wel op donderdag 1 december 2016 van 19:30 tot 21:00. Deze avond is iedereen welkom om ideeën aan te dragen zodat het bestuur samen met onder andere het restauratiefonds kunnen gaan kijken naar de (financiële) mogelijkheden en prioriteiten. Het is de doelstelling om voor de zomer een plan klaar te hebben.

Het kerk bestuur.

De Eerste Heilige Communie

 

 

De viering van de eerste Heilige Communie, is een van de grote feesten in onze parochie. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat!

De kinderen komen in een zestal bijeenkomsten op zondagmorgen bij elkaar om samen te leren wat de eucharistie zo speciaal maakt. We werken met een methode die “Door de poort” heet.

Hierbij wordt de groep kinderen begeleid door vrijwilligers van de parochie.


De eucharistie is een van de hoekstenen van ons  Katholieke geloof.

Met het ontvangen van de eerste Heilige Communie treedt uw kind toe tot de vertrouwensgroep van Jezus, tot de mensen die bij Hem aan tafel aan de maaltijd deelnemen. Daar moet je niet te gemakkelijk over denken! Daarom is het feest van eerste Heilige Communie de afsluiting van een voorbereidingsproject voor zowel de deelnemende kinderen als hun ouders!

Ouders kunnen hun kind(eren)  opgeven via het secretariaat (020-6905097) of contact opnemen met Ties Moonen (06-50940817)

 

Opgeven voor eind februari 2017