van Week tot Week 04-10-2020

27ste zondag door het jaar 4 oktober 2020

WAAROM VINDEN WIJ FRANSISCUS VANDAAG NOG INTERESSANT ?
heilige Franciscus 1182- 1226

De milieubeweging beroept zich op Franciscus. Hij heeft meer dan eens strijdende partijen tot verzoening gebracht. Het bekende verhaal over ‘de wolf Gubbio is in feite een tekst over het omgaan met conflicten.Toen paus Johannes-Paulus 11 de leiders van de wereldgodsdiensten uitnodigde voor
een gezamenlijk overleg, deed hij dat niet toevallig in Assisi. Franciscus heeft kennis gemaakt met de Islam. Hij heeft hun godsdienstbeleving gewaardeerd, hij vond dat wij op een aantal punten van hen konden leren. In zijn eerste regel geeft hij aan hoe zijn broeders kunnen leven en, zeer opvallend zeker voor die tijd, hij benadrukt dat ze niet
op de eerste plaats die mensen moeten bekeren. Franciscus heeft sterk de nadruk gelegd op de armoede, op het kiezen van de kant van de minsten in de samenleving. Zijn zorg voor de melaatsen is daarvan een concrete uitdrukking. In feite levert hij zo kritiek op het toen beginnend ‘middeleeuws kapitalisme’. Het is niet moeilijk om van daar de sprong te maken naar actuele problemen.

Franciscus is ons inziens niet met een vooropgezet plan actief geweest op al die terreinen. Hij had gewoon een open oog voor de problemen van zijn tijd. Hij heeft er ook bewust op gereageerd. Wat is hij nu? een vredesactivist, een man van de milieubeweging, een maatschappelijk geëngageerde, een voorstander van de dialoog tussen godsdiensten ? En vooral : hoe hangt dat samen? Men kan de betekenis van Franciscus ook belichten van zijn rol als ordestichter. Rond Franciscus is een hele beweging ontstaan . Hij zag zichzelf wel niet als ‘stichter’, hij heeft herhaaldelijk gezegd dat dit hem is overkomen . Maar hij werd in feite de voortrekker, het gezag, het leidende voorbeeld van een sterk groeiende groep. na tien jaar waren ze al met meer dan drieduizend.


Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met een veelvoud van mooie en interessante artikelen om te lezen. We blikken terug met harde werkers van dit voorjaar op hun ervaringen. De bisschop wenst ons genadetijd toe. Neem een gratis exemplaar mee. En misschien voor een bekende die digitaal meeviert. in de viering op 4 oktober 2020, de 27e zondag door het jaar A.


INTENTIES
zo.  4 okt. 09.30Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.  4 okt. 10.30Jill Krenn-Carter, Johannes Hesp, Jacobus Bouwman, Thea van Son
Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt
overl. Wouter Louis Rufino De Ruiter, Rani Ratnasingam,
 Ieske Heijmans, Hans Jansen, Alphonse van Mierlo
zo. 11 okt. 10.30In dankbare herinnering aan overleden familie Post, Marco Touw,
Ali Touw en ouders Bos, Cor en Bep Saan, Co en Jan Post
overleden ouders Willebrands-van der Poll, Manuel Thiel,
Johannes Hesp, Alphonse van Mierlo
VAN DAG TOT DAG
zo.  4 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  4 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Bert Wooning
za  10 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 10 okt. 10.00Oliver Langendijk wordt gedoopt
zo. 11 okt. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
do.15 okt.  19.30Vergadering Parochiebestuur
za. 17 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 18 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
za. 24 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 25 okt. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen. Het thema deze keer is: ‘wie bouwt er’; een bezinning naar aanleiding van de lezingen in de viering op 4 oktober 2020, de 27e zondag door het jaar A.

Tevens vind u hier de link voor lezingen en livestream van aanstaande zondag:


Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.