van Week tot Week 05 – 04 – 2020

Palmzondag   5 april 2020

DE INTOCHT IN JERUZALEM

In veel afbeeldingen vindt je niet de spanning terug die onder het verhaal over de intocht van Jeruzalem ligt. De kunstenaar Melozzo da Fotli was een schilder, die in de renaissance bekend was om zijn kennis van perspectief en zijn fresco’s. Hij schildert wel dit spanningsveld in een vol en gelaagd tafereel met in de verte Jeruzalem. Er gaat iets gebeuren, dat is duidelijk. Jezus bevind zich in het epicentrum. Verderop leggen mensen hun kleding al op de weg om Hem te verwelkomen . Er staan mensen met palmtakken klaar om te juichen. Een enkeling zit in een boom. Jezus weet wat hij tegemoet gaat, maar niet helemaal. Een apostel praat nog op Hem in:

“Doe het niet, het is te gevaarlijk”.

Er staan groepjes mensen, druk in gesprek. Van te voren was er al veel onrust bij de apostelen, Je ziet ze met elkaar praten en overleggen:

is dit de goede weg, Jeruzalem in, met zoveel vijanden?

voors en tegens worden afgewogen. Maar Jezus zit al op de ezel.

HIJ ZAL ZIJN WEG GAAN, TOT HET EINDE TOE, ZIJN EIGEN WEG


Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op

www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

· een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt

· Goede Week en Pasen vieren in deze tijd

· Paaseieren horen bij Pasen

· een crypto om te puzzelen

· en nog veel meer…


 Vastenaktie

Alhoewel het lijkt alsof de wereld op zijn kop staat proberen we ook zaken gewoon door te laten gaan. Zo ook de vastenaktie. Als u van plan bent een palmpasen takje te komen halen, zorgen wij dat u de gelegenheid heeft uw bijdrage in de bus te doen.

Ook zal de bus dagelijks achter in de kerk staan op het vastgestelde openingsuur van 12.00 – 13.00 uur.

De Coronacrisis zet onze hele samenleving op zijn kop. Nagenoeg is alles anders geworden. Noodgedwongen houden we meer afstand van elkaar. Alleen als het strikt nodig is gaan we op pad. We zoeken – en vinden – nieuwe manieren om het dagelijkse leven vorm te geven.

Ook de parochies, ook de pastores, moeten nieuwe wegen vinden om in deze tijd van grote zorgen kerk-zijn op een nieuwe manier vorm en inhoud te geven.

Omdat we elkaar niet – of veel minder – ontmoeten, zijn andere manieren van communiceren nodig om te zorgen dat tóch zo goed als mogelijk iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Omdat er tot juni aanstaande geen vieringen zullen zijn zoeken we ook dáár andere vormen voor.

De ziekenhuizen en zorginstellingen zijn alleen open voor direct personeel. En bezoek thuis bij hen die in de risicogroep vallen wordt afgeraden. Daarom zoeken de pastores naar andere mogelijkheden om tóch parochianen te bezoeken.

Naast voor de hand liggende mogelijkheden (telefoon, mail, WhatsApp, skype of facetime) begaan we in onze parochie nieuwe wegen om elkaar te blijven bereiken. En om op afstand tóch iets van samen kerk-zijn te beleven.

In de komende tijd zal er vanuit onze parochie met enige frequentie een filmpje op YouTube verschijnen. Op onze website komt een actueel overzicht waarop u snel en eenvoudig deze filmpjes op kunt roepen.

Het zal gaan om filmpjes waarin we iets van de essentie van de vieringen, en zeker van die van de aanstaande Goede Week, in beeld gaan brengen. Ook voorzien we filmpjes met een meer pastorale inhoud, met een mooie tekst, een bezinnend woord. De filmpjes gaan ook gebruikt worden om naast van Week tot Week en naast de berichten die het bestuur per mail zal blijven versturen, actuele mededelingen te doen.

Ook ándere manieren om ons geloof te beleven ontdekken we. Onze kerk is op werkdagen en op zondag een uurtje open. Voor stil gebed, om een kaarsje te branden, voor een gesprekje met de pastor als die er is. Die mogelijkheid wordt door een toenemend aantal mensen – parochianen én toevallige voorbijgangers – gebruikt.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal er een groot Kruis vóór onze kerk staan. Nét zo goed als de Stal met Kerst op het dak van de pastorie, zal dit Kruis ‘de wereld’ laten zien waar de Kerk voor staat. Dit Kruis laat zien dat, hoewel voor velen op meer afstand, God ons wérkelijk nabij is en zich daadwérkelijk met onze wereld bezighoudt. Zéker met een wereld getroffen door het Coronavirus.

Velen van ons hebben grote zorgen. Zorgen om eigen gezondheid, of die van anderen. Zorgen om de toekomst nu, bedrijven die veel – of alle – omzet verliezen. Zorgen om het behoud van een baan.

Velen van ons ontdekken op internet of waar dan ook, allerlei prachtige teksten, gebeden, gedichten en willen die delen met elkaar ter bemoediging.

We nodigen u uit om úw zorgen, maar ook de mooie teksten die u tegenkomt, op papier te zetten. En die in de brievenbus op de hoek vóór onze trouwe pastorie te stoppen. In de meer pastorale filmpjes kunnen uw teksten dan terugkomen. Als een soort voorbede. Als aanvulling of inspiratiebron voor een bezinnend woord.

Diaken Han Hartog

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.