van Week tot Week 07-03-2021

Derde zondag van de veertigdagentijd 7 maart 2021

Pastorie:

    De pastorie is inmiddels verkocht.

      Op dit moment buigt een werkgroep zich over de besteding van de opbrengst. Daartoe  

      wordt een plan van werkzaamheden gemaakt en dat zullen we, voorzien  van een

      kostenparagraaf, voorleggen aan het regiobestuur. Voor de uitvoering zal de groep

      ‘Werk aan de kerk ’gevraagd worden haar visie op onderdelen te geven .

      Ondertussen vinden er wel al voorbereidende werkzaamheden plaats. Er zijn offertes

      gevraagd om in de ’biechtstoel” aan de rechterkant achterin een toilet te maken. De

      vergunning voor nieuwe voordeuren is binnen .

     Financiën:

   Het was financieel gezien geen normaal jaar. De bijdrage voor de kerkbalans zijn gelukkig

    stabiel gebleven. De inkomsten uit de collecte en verhuur van de kerk waren veel lager;

     maar dat is begrijpelijk. Gelukkig zijn de uitgaven voor de streamingapparatuur groten- 

     deels betaald door de extra donaties die hiervoor binnen zijn gekomen. Uiteindelijk levert

     het saldo van kosten en opbrengsten in de jaarrekening van 2020 een tekort op van ca.

     € 3000.=.  

     Hongerdoek

      In de middeleeuwen ontstond het gebruik om in de vastentijd het altaar met een grote doek  het zicht

      van de kerkgangers  te onttrekken. In de vastenspiritualiteit  van die tijd werd zo de afstand tussen

      God en de mens benadrukt en werden de mensen aangezet om na te denken over hun leven .

     Als ondersteuning van die bezinning werden afbeeldingen  en symbolen op het doek aangebracht.

      In de 18e eeuw raakte dit gebruik verloren . “ Misereror” heeft dit gebruik in 1976 weer opgepakt

      Hongerdoekl 2021 is gemaakt door Lilian Moreno Sanchez. en is te zien achter in de kerk op het prikbord.

       Er ligt ook een informatiefoldertje .

       Samen kerk.

      Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer  van Samen Kerk met aandacht voor een nieuw boek over

      enkele zustercongregaties die veel betekenis hebben gehad in parochies, in de zorg  en onderwijs.

      We hebben net samen gevierd en we zijn gaan staan, knielen en zitten op allerlei moment, maar waarom

      doen we dat? Lees erover in Samen Kerk. Neem een gratis exemplaar mee, En misschien ook voor familie

      buren of  een bekende die door coronamaatregelen nu niet in de kerk meevieren.

      De dokters van de wereld staan twee keer in de maand op donderdag naast./achter de kerk.

      Zij verlenen vanuit hun Zorgbus  medische  zorg aan ongedocumenteerden die de weg naar zorginstanties

      niet goed weten te vinden. Het bestuur is blij haar medewerking op deze manier te kunnen verlenen

INTENTIES
zo.   7 mrt.  09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.   7 mrt.  10.30Piet van Kooij, Margaretha v.d. Hengel, ouders Steen – v.d. Vegt,
in dankbare herinnering overl. familieleden van de fam. Post, 
overl. ouders aan de Stegge – Koomen, Jo Dorrestein,
Gé van Dijk, fam. Gilling, Kitty Offermans – Kockelkorn
Carel v.d. Heuvel, Hanneke Michels – Otterbeek, 
Ans Janssen – Ostendorf, Geertruida Glas – Lemstra.
zo.  14 mrt.  10.30overl. ouders Post – Verwerda,
overl. fam. Pappot, Ali Touw, Marco Touw, ouders Bos,
Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel,
Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf,
Geertruida Glas – Lemstra.
VAN DAG TOT DAG
zo.  7 mrt.   09.30De Diem. Eucharistieviering.
zo.  7 mrt.   10.30derde zondag in de 40 dagentijd
Eucharistieviering met het Stanzakoor.
Voorganger pater Frans Mulders.
zo. 14 mrt.  10.30vierde zondag in de 40 dagentijd
Woord- en Communieviering met het Allegriakoor.
Voorganger diaken Han Hartog.
zo. 21 mrt.  09.30De Diem. Euchristieviering.
zo. 21 mrt  10.30vijfde zondag in de 40 dagentijd
Eucharistieviering met het Hagunnankoor.
Voorganger pater Frans Mulders.
zo. 28 mrt. 10.30Palmzondag.
Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
Voorganger mevrouw Marga Berkhout.

Het lijkt erop dat de telefoon van pater Marianus gekloond is en dat zijn telefoonnummer
en contactenlijst door internetcriminelen worden gebruikt voor phishing. 
We zijn aan de slag met het blokkeren van de gegevens, maar wij willen u hierbij
informeren om kritisch te zijn als u door zijn telefoonnummer gebeld of bericht wordt.
Indien er (financiële) verzoeken gedaan worden ga hier dan niet op in!!!!!!!!


Mis laten lezen??
Soms weten mensen niet waar ze een intentie voor een viering kunnen opgeven.
U kunt dat eventueel doen door op zondag, na de viering, een envelop op de
collecte schaal te leggen. Daarin moet dan staan wanneer u de mis gelezen wilt hebben
en voor wie. De bijdrage, 10 euro per intentie, kunt u dan ook in de envelop doen.
Maar het kan ook per email: info@sintpetrusbanden.nl
De bijdrage kunt u dan storten op NL90 INGB 0000 2908 55

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar!
u kunt de aflevering bekijken via de link: https://youtu.be/BX-zMzSr0NU

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.