van Week tot Week 08 – 03 – 2020

Tweede zondag van de veertigdagentijd 8 maart 2020 De klimaatcrisis als geloofscrisis. Het klimaat veranderd. Met als gevolg enorme bosbranden in Australië, orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Mensen komen om of verliezen alles wat ze hebben. De klimaatveranderingen heeft ook gevolgen voer onze voedselvoorzienig zelfs in Nederland. Groen geloven Onze manier van leven heeft te maken met ons geloof. Theologe Trees van Montfoort beschrijft in ’Groene theologie’ de ecologische crisis de aandacht van de kerken hiervoor, maar ook de manier waarop er met de bijbel is omgegaan. Misschien is dit laatste wel nieuw. Al lange tijd is er aandacht vanuit de kerken voor de ecologische crisis. In de jaren zestig schreef de Wereldraad van Kerken al dat het God niet alleen gaat om mensen, maar om heel de aarde. In de encycliek Laudato si’ roept de paus op tot een ecologische bekering; om op een andere manier naar de wereld te kijken. De ecologische crisis is een spirituele crisis. Er heerst een groot geloof in de economische groei en techniek, uitmondend in oplossingen als elektrische auto’s zonnepanelen en wind tribunes . Trees van Montfoort; Groene theologie. Uitgever: Skandalon ISBN 978949218380 ============================================================================================= Huispaaskaarsen: Vandaag kunt u de huispaaskaars nog bestellen. Achter in de kerk kunt een lijst inzien met voorbeelden en zijn er vrijwilligers waar u de bestelling kunt opgeven. Door de week bent u welkom op het secretariaat voor uw bestelling. Graag vooruit betalen. ==============================================================================

VAN EEN SCHOUDERKLOPJE KRIJGT NIEMAND EEN BLESSURE

INTENTIES

zo. 8 mrt 10.30 Johannes Hesp, Ella Steen, Jo Dorrestein-Groot,
Uit dankbaarheid t.g.v. 60 jarig huwelijksjubileum,
Nettie v.d. Heijden, Rie Heeman-Haadsma, Frans Klerks,
Cornelia van Rijn-Hak, Wilhelmus Steen, ouders Steen-v/d Vegt,
Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos,

zo. 15 mrt 10.30 Gé van Dijk, Overleden fam. Post, Johannes Hesp, Ella Steen,
Nettie v/d Heyden, Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos,
Theo Janssen, schoonzoon en zus, ouders van Doorn-Vlek,
voor de levende en overleden leden van het Stanzakoor,
Uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijksjubileum. MEDEDELINGEN

zo. 8 mrt 10.30 2e zondag van de 40 dagentijd.
Eucharistieviering. Voorganger pater Mulders met medewerking
van het Hagunnankoor.
woe 11 mrt. Schoonschip
do 12 mrt. 19.30 Vergadering parochiebestuur
zo 15 mrt. 9.30 Eucharistieviering in De Diem
zo 15 mrt. 10.30 Eucharistieviering met het Stanzakoor dat 40 jaar bestaat.
Voorganger is Mgr Hendriks en diaken van dienst is Han Hartog
woe 18 mrt. Liturgiegroep Hagunnan

A.s. vrijdag 13 maart wordt de laatste film van dit seizoen gedraaid.
Deze keer in de oude pastorie van de Ontmoeting, Elsina, ingang Burg. van Tienenweg.
“De Avondmaalsgasten” van Ingmar Bergmann uit 1963 is deze keer aan de beurt.
– zie ook de aankondiging bij de ingang van de kerk-
Zaal open: 19.30 uur
Start film: 20.00 uur
We hopen ook op veel belangstelling vanuit onze kerkgemeenschap.

Het oecumenisch Beraad

De heer Wim van Lint heeft zondag 1 maart j.l. in de kerk van De Drie Stromen een hoge kerkelijke onderscheiding ontvangen: de Pro Ecclesia et Pontifice.
Wim dirigeert al enige jaren een koor in parochie De Graankorrel. Daarvoor heeft hij vele jaren in Diemen het Gregorius koor gedirigeerd.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.