van Week tot Week 1-11-2020

31ste zondag door het jaar 1 November 2020

ALLERHEILIGEN

Heiligen hebben in het leven van gelovigen twee functies.
Op de eerste plaats dienen zij als voorbeeld. Hun levenswijze was zo inspirerend dat ik er als gelovige een voorbeeld aan neem. In hen herken ik mijn eigen levensideaal. Ik wil mij graag met hen identificeren. Of hun voorbeeld helpt mij bij het zoeken van mijn levensoriëntatie. Vervolgend kan ik in mijn gebed hun hulp inroepen. Ik kan vragen of zij in de hemel bij God met mij hier op aarde meebidden om mijn intenties kracht bij te zetten. In de geschiedenis van de van de vroomheid zegt men dat men de heilige aanroept. Soms wekt deze uitdrukking misverstand. Buitenstaanders zouden kunnen concluderen dat men een heilige aanbidt. Wat niet het geval is. Wij zullen dus consequent zeggen dat men de voorspraak van de heilige inroept voor bepaalde in intenties.


ALLERZIELEN

Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet meer onder ons zijn.
Allerzielen is terugdenken aan dierbare familieleden en vrienden of vriendinnen die in onze liefde blijven voortleven, als het ware over de muur van het sterven heen. Op de dag van Allerzielen voelen we weer de pijn van het afscheid nemen maar weten we ons ook gesterkt in ons geloof dat de dood het einde niet is maar dat onze dierbare leven voor altijd daar waar vrede en vreugde is. Het is de dag van terugkijken en herinneringen ophalen. We steken een kaarsje aan of plaatsen een bloemetje bij het graf, bij de urn of bij een foto van de overledene op de begraafplaats of in de huiskamer.

ZEGENEN WE ELKAAR MET HART EN HANDEN MET RAAD EN DAAD EN LATEN WE ONS DOOR NIETS EN NIEMAND ONTMOEDIGEN.
IN GODS NAAM !


Allerzielen in aangepaste vorm

Graag hadden wij u op 2 november welkom geheten in onze kerk voor een speciale viering ter gedachtenis aan hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Maar vanwege de nu geldende maatregelen hebben wij tot onze spijt moeten besluiten dat er geen viering zal zijn. Wel zal er op de dag van Allerzielen via onze website een viering te zien zijn die wordt opgenomen vanuit Sint Petrus’ banden. Deze viering is de gehele dag te bekijken. Het kerkhof zal ook de gehele dag geopend zijn en zal tussen 18:00 en 21:00 met fakkels verlicht worden. Tussen deze tijden zullen er ook graflichten en bidprentjes verkrijgbaar zijn. U vindt ze bij de ingang van het kerkhof. We hopen zo binnen de geldende maatregelen op passende wijze Allerzielen te kunnen vieren en hopen u op 2 november op ons kerkhof te mogen verwelkomen.

Klik op de foto hieronder voor de Allerzielen viering:


Streamen

Zoals u allen weet worden de vieringen uit de kerk al maanden lang uitgezonden met geleende apparatuur.  Er wordt hard aan gewerkt aan een definitieve oplossing om het uitzenden met eigen materiaal te kunnen verzorgen. Het heeft wat geduld gekost maar eindelijk is vorige week de internetaansluiting gerealiseerd. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers hard aan het werk geweest om ruim 150 meter kabel onder de kerkvloer aan te leggen. 

Alles bij elkaar denken we ca € 5.000 nodig te hebben voor de apparatuur, camera’s en de vele meters kabel. We hebben al een prachtig bedrag binnen maar zijn er nog niet. Uw bijdrage is nog van harte welkom. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan bij het Meerlandenfonds. 

De komende tijd wordt er verder gewerkt. Naast het “streamen”  op de zondagen zullen we dit ook gaan aanbieden tijdens huwelijken en uitvaarten. 

Mocht u een bijdrage willen leveren kan dit via NL61INGB0004914300 onder vermelding van “streamen”. Alvast bedankt voor uw bijdrage.


INTENTIES
zo.  1 nov. 09.30overl. ouders Zuure – Le Cat, Nolda Leppen
zo.  1 nov. 10.30In dankbare herinnering aan overleden familie Post,
in dankbare herinnering  overleden ouders v.d Schot en kinderen
Jill Krenn-Carter, Ali Touw en ouders Bos, Marco Touw,
Johannes Hesp, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, overl. fam. Pappot,
Margaretha v.d. Hengel, Jeanetta v.d. Heijden, Theo Wesselingh
Alphonse van Mierlo
To Steur – Berger, Helena Offermanns – Kockelhorn
ma 2 novAllerzielen
Bep en Cor  Saan, Rob Zuidervaart, Bep en Simon v.d. Meer,
Jan en Co Post, Alphonse van Mierlo,
To Steur – Berger, Helena Offermanns – Kockelhorn
zo.  8 nov. 10.30Gé van Dijk, Johannes Hesp, Alphonse van Mierlo
To Steur – Berger, Helena Offermanns – Kockelhorn
VAN DAG TOT DAG
zo.  1 nov.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  1 nov.  10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
zo.  8 nov.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
za. 14 nov. 10.30Prince-Zion Chidubem Nwankwo wordt gedoopt
zo. 15 nov.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 15 nov.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Gerard Noom
zo. 22 nov. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Yan Asa

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen. U kunt ook deze aflevering direct starten met deze link:

De Woord en Communieviering van aanstaande zondag is via onderstaande link te bekijken:


Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.