van Week tot Week 10-01-2021

10 januari 2021
Het ( Kerst) verhaal gaat door.

Magiërs uit het oosten

Terwijl Lucas herders op kraambezoek laat komen, zijn het in het Mattheus vreemdelingen uit de wereld buiten Israël die op bezoek gaan bij het jonge gezin. Mattheus noemt hen ‘magiërs. Deze term kan zowel slaan op charlatans als op grote geleerden, zoals astrologen In de latere traditie zijn ze onder invloed van Jesaja 60:3.6 en psalm 72:10 uitgegroeid tot drie koningen, die Balthasar, Melchior en Caspar zijn gaan heten . Een van hen is zwart. Black lives matter, ook toen al. Door buitenlandse magiërs op zoek te laten gaan naar de pasgeboren Koning van de Joden laat Matthias zien dat Jezus in de wieg is gelegd voor alle mensen, ongeacht hun huidskleur, etnische komaf of seksuele geaardheid.


Kindermoord in Bethlehem

Terwijl de kleine Jezus gespaard blijft voor een vroegtijdige dood, laat Herodes alle jongentjes van twee jaar en jonger vermoorden omdat hij denkt daarmee zijn rivaal wel te pakken te krijgen. Dit bloedige verhaal roept de moeilijke vraag op waarom zovele onschuldige kinderen moeten sterven, Zo’n zelfde vraag kunnen we ons ook stellen als we op de TV zien hoe kinderen in zee verdrinken voordat ze Europa bereiken of hoe ze in vluchtelingenkampen aan de randen van de EU creperen. Gebeurt dat omdat God dat wil of omdat wij dat laten gebeuren?

Tekst: Wim Weren


Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Vanaf 10 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie ontvangt u een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. We roepen u dan ook op om een bijdrage te geven voor ondersteuning van onze kerk. Ook omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met parochianen

De komende week zullen de lopers voor de kerkbalans hun brieven op komen halen in de kerk. Zij zijn daarover inmiddels geïnformeerd


KERST 2020 IN SINT PETRUS’ BANDEN

Kerst 2020 hebben we noodgedwongen op heel andere wijze moeten vieren dan we gewend zijn. De Kinder Kerst Ommegang kon geen doorgang vinden. In de Kerst Nacht en op Eerste Kerst dag waren er in onze kerk geen vieringen. In plaats daarvan zijn er verschillende YouTube filmpjes gemaakt die via onze website opgezocht en bekeken konden worden.

In het licht van het Kerstfeest is een filmpje gemaakt over 5 bijzondere geboorte verhalen in de Bijbel. Dit is (stand 31 december) 32 keer bekeken. Het filmpje over de Kinder Kerst Ommegang is 96 keer bekeken. En dat van de Kerst Nacht Mis en Eerste Kerst dag viering respectievelijk 171 en 96 keer. 

Jammer genoeg bleek achteraf dat de opname van de Kerst Nacht Mis getroffen is door een technische storing, wat ten koste ging van de kwaliteit. Als we er van uit gaan dat er per keer 2a3 personen samen hebben gekeken, dan worden de bezoekcijfers van de afgelopen jaren op zijn minst geëvenaard!

Van de momenten van openstelling van onze kerk (werkdagen van 12 tot 13 uur) wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Al in de week vóór Kerst kwamen er mensen (vaak mét klein-kinderen) om naar de kerststal te kijken. Velen bleven wat langer rondkijken in de kerk om te genieten van de práchtige bloemversieringen. Ook om even stil te zijn op een plekje in de banken, een kaarsje te branden bij Maria of om wat te bidden bij de grote crucifix achter in de kerk.

Op 24 december kwamen er tussen 12 en 13 uur 20 bezoekers. Op 1e Kerst dag was de kerk van 10:30 tot 15 uur open en zijn er 122 bezoekers geteld. Op 2e Kerst dag waren er 26 mensen in onze kerk.

Zo is onze kerk tijdens de Kerst dagen tóch goed bezocht geweest. De afgelopen Kerst 2020 is inderdaad ánders geweest. Veel kon niet. Maar we zijn dankbaar voor het vele dat wél kon. En vertrouwen dat dat heeft bijgedragen aan een gezegende Kerst voor velen.

Bestuur en pastoraat spreekt oprecht grote dank uit aan alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan Kerst 2020 in onze parochie.

diaken Han Hartog


2020 en het restauratiefonds!


Je kunt wel stellen dat 2020 voor niemand van ons een echt goed jaar is geweest en dat was het ook niet voor het restauratiefonds! In januari zijn we noodgedwongen gestopt met de oud papier inzameling. Daar moest alleen nog maar geld bij en dat was uiteraard niet de bedoeling. De opbrengst van de pennen is praktisch nihil en daarom zijn we ook met die inzameling gestopt. Bij de kerkinbraak werd de “groene bus” ook niet ontzien en is sindsdien niet meer bruikbaar. De vaste activiteiten konden wegens  corona geen doorgang vinden, zoals de boeken & puzzelmarkt. Juist in die periode waarin er zo’n behoefte aan die artikelen was. Vanzelfsprekend konden ook het kerstconcert  en de altijd gezellige kerstmarkt geen doorgang vinden. Van harte hopen wij dat alles in 2021 weer normaal zal zijn en dan kunt u zeker op ons rekenen! Wat b.v. nog wel mogelijk is? Dat is een gift overmaken op de restauratierekening!  Het nr. is: NL 39 INGB 0001 8556 07

Want ondanks alles, we blijven er voor gaan!!!
M.W.


INTENTIES

zo. 10 jan. 10.30Frans Doevelaar, Jacobus Bouwman, Bep en Simon v.d. Meer,
Carel v.d. Heuvel
zo. 17 jan. 10.30Margaretha v.d. Hengel, Carel v.d. Heuvel

VAN DAG TOT DAG

zo. 10 jan.  10.30Woord- en Communieviering. 
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 17 jan.  10.30Eucharistieviering.
Voorganger pater Marianus Jehandut
zo.  24 jan. 10.30Oecumenische viering. Bidweek voor de eenheid van de Christenen
Voorganger mevrouw Josje kronenberg
zo.  31 jan. 10.30Woord- en Communieviering. 
Voorganger diaken Han Hartog

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar!Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen U kunt deze aflevering bekijken via de link: 

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.