van Week tot Week 11-10-2020

zondag 11 oktober 2020   28ste zondag van het A jaar

We zijn afgelopen periode veel binnen geweest. Noodgedwongen. Het opgesloten-zijn was niet prettig, maar toch leverde het ook weleens wat op. Mensen gingen kasten en zolders opruimen of een kamer opnieuw schilderen. En dat opruimen ging soms verder: het bracht mensen dichter bij henzelf.

Vanbinnen was het ook een rommeltje en werd het tijd voor een zelfonderzoek. De crisis bracht sommigen er zelfs toe om uit te gaan zien naar een andere betrekking of het initiatief te nemen tot een eigen bedrijf. Waar een lockdown al niet toe kan leiden: zelfs tot een reis naar binnen. Voorbij de ratrace. Voorbij het moeten.

En daar, weg uit de wereld van de ik-dingetjes, het gepoch, de onrust van de sociale media, ontdekten mensen een soort van stilte als medicijn. ‘Ik keek weer eens naar de wolken’, zei iemand. ‘Het was een openbaring. Het bracht mij bij mijn dromen.’

Die eigen ‘binnenkamer’ zit nogal eens vol met alles wat moet. Maar door deze crisis raakte die leeg en werd het weer gevuld met rust. Met ruimte. Met mijmeringen, verlangens en dromen.

Die reis naar binnen is misschien wel de langste reis, maar ook de mooiste die je maakt. Omdat je jezelf ontdekt. Of datgene wat meer is dan jezelf. Voorbij het ego. Liefde, schoonheid.

Daarom is die opmerking van Jezus wel raak: ‘Ga in je binnenkamer.’ Want er zit veel meer in je dan je denkt.

Ik hoop dat wij wat we afgelopen jaar ervaren hebben kunnen vasthouden voor de tijd die komt. Geen ondergespitte wezens, maar open, vrije mensen. Met een rijke, opgeruimde binnenkamer.

                                                                                                          Jos van Oord


  HELAAS!!

“Dankzij” de aanwezigheid van het coronavirus hebben wij tot onze spijt moeten besluiten de jaarlijkse activiteiten t.b.v. het restauratiefonds te moeten cancelen en uit te stellen naar 2021. Daarom zal de jaarlijkse boeken/puzzelmarkt, juist nu boeken en puzzels zeer gewild zijn, niet doorgaan. En hetzelfde geldt voor de traditionele kerstmarkt en het kerstconcert in december. We hadden het graag anders gezien en we stonden te popelen om aan de slag te kunnen gaan maar helaas.

We hopen echt volgend jaar wel in de gelegenheid te zijn om in actie te komen! Tot dan!?

Met vr.groet namens de restauratiecommissie. m.w


Afwikkeling inbraak

We hebben goed nieuws van de verzekeraar ontvangen: de schade als gevolg van de inbraak wordt grotendeels vergoed. Hiermee kan de schade aan het gebouw gerepareerd worden en kunnen er enkele verbeteringen in de beveiliging worden aangebracht. De herstelwerkzaamheden zullen binnenkort beginnen.


Van Week tot Week

Binnenkort zal van Week tot Week ook buiten de kerk af te halen zijn. Hiervoor wordt een bakje onder het mededelingenbord op het kerkplein opgehangen.

Uiteraard is de kerk doordeweeks open tussen 12:00 en 13:00 open, maar ons mededelingenblad is binnenkort dus ook buiten die momenten op te halen.


Op 4 okt. is in de leeftijd van 98 jaar overleden mevrouw To Steur – Berger. Haar uitvaart was op 9 oktober in onze kerk,waarna de crematie in besloten kring heeft plaats gevonden. Moge zij nu voor altijd bij haar Schepper zijn.


De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen. Het thema deze keer is: ‘wie bouwt er’; een bezinning naar aanleiding van de lezingen in de viering op 4 oktober 2020, de 27e zondag door het jaar A.
U kunt dit filmpje direct starten met deze link:

De lezingen en en de livestream vind u via deze link:


INTENTIES
zo.  4 okt. 09.30Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.  4 okt. 10.30Jill Krenn-Carter, Johannes Hesp, Jacobus Bouwman, Thea van Son
Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt
overl. Wouter Louis Rufino De Ruiter, Rani Ratnasingam,
 Ieske Heijmans, Hans Jansen, Alphonse van Mierlo
zo. 11 okt. 10.30In dankbare herinnering aan overleden familie Post, Marco Touw,
Ali Touw en ouders Bos, Cor en Bep Saan, Co en Jan Post
overleden ouders Willebrands-van der Poll, Manuel Thiel,
Johannes Hesp, Alphonse van Mierlo
VAN DAG TOT DAG
zo.  4 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  4 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Bert Wooning
za  10 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 10 okt. 10.00Oliver Langendijk wordt gedoopt
zo. 11 okt. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
do.15 okt.  19.30Vergadering Parochiebestuur
za. 17 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 18 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
di.  20 okt. 19.30Vergadering Parochieraad
za. 24 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 25 okt. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.