Van Week Tot week 16-02-20

Zesde zondag door het jaar 16 februari 2020 In blind vertrouwen ( Henri Nouwen reisde eens met de Zuid Afrikaanse trapezegroep “Flying Rodleigh” Op een dag zat hij met Rodleigh , de leider van de trapezegroep, in zijn caravan vlakbij de circustent te praten over het trapezewerk.) Rodleigh zei: “Als ik boven aan de trapeze spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers dat ik de grote ster van de trapeze ben. Maar de echte ster is Joe, die mij vangt. Hij moet mij op het exacte moment uit de lucht plukken, als ik mijn verre sprong naar hem maak . “Hoe lukt je dat?” vroeg Henry Nouwen. “Wel,”zei Rodleigh, “Het geheim is

dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom,moet ik
gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij mijn vangt en veilig thuis brengt .”Jij doet dus
niets!” zei ik verbaasd . “Niets” herhaalde Rodleigh.”Het domste wat een springer kan doen is proberen de
vanger te vangen. Ik vang Joe niet; Joe vangt mij Andersom zou het einde van beide betekenen . De springer
springt en de vanger vangt. Met zjjn handen uitgestrekt en handen open, vertrouwt de springer er voluit
op dat de vanger er zal zijn.”


DOPELINGEN. Op zaterdag8 februari zijn gedoopt: Olivier Gordillo, Juliette Maria Camps
Shane Max O”Donoghue . VAN HARTE GEFELICITEERD! Zondag 23 februari worden na
de viering de doopschelpen, van de periode oktober/juni 2019 aan de doopouders uitgereikt.


Op 8 februari is overleden Maria Heman-Raadsma . Zij werd 79 jaar. Op 13 februari was
een gezongen uitvaart, waarna de begrafenis op ons kerkhof. Zij woonde Berkenplein.

In de leeftijd van 89 jaar is op 7 februari overleden Cornelia van Rijn- Hak. De gezongen uitvaart was op 14 februari waarna de crematie. Zij woonde aan de Ouddiemerlaan.

Op 11 februari is overleden de heer Fokke Klerks. Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar.
Op dinsdag 18 febr. is de uitvaart in onze kerk om 13.00 uur. Hij woonde in de Prinses
Irenestraat.


Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat van waarde is
Om niet te vergeten…is moeizaam de draden losmaken…om door te gaan
het risico nemen van de graankorrel ,vruchten voort te brengen.
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Ward Bruynikx

INTENTIES

zo. 16 febr.09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 16 febr.10.30 overl. ouders van Doorn – Vlek, overl. fam. Pappot,
overl. fam. Westerbeek – Saan, Cornelia van Rijn-Hak,
Karel Blok, Johannes Hesp, Ella Steen, Nettie v.d. Heijden,
Bep v/d Kroon-Brouwer, Rie Heeman-Raadsma.
zo. 23 febr.10.30 In dankbare herinnering overleden familie Post,
Johannes Hesp VAN DAG TOT DAG

zo. 16 febr.09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 16 febr.10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor
Voorganger pater Gerard Noom
di. 18 febr.19.00 Vergadering Zonnebloem
wo. 19febr.19.30 IPCI info bij diaken Han Hartog
zo. 23 febr.10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
Voorganger diaken Han Hartog. Uitreiking van de doopschelpen
wo.26febr.14.30 Bingo in De Diem
wo.26febr.19.00 Aswoensdag. Oecumenische viering met het Stanzakoor
Voorgangers diaken Han Hartog en ds. Wim Brouwer
do.27 febr.20.00 Pastoraatsgroep. Info bij diaken Han Hartog
zo. 1 mrt. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 1 mrt. 10.30 1ste zondag van de vasten. Woord- en Communieviering
met het PeeBeekoor. Voorganger mevr. Josje Kronenberg

Aswoensdag
De laatste jaren zien we dat ook sommige protestantse kerken aandacht geven aan Aswoensdag, of deze gezamenlijk met de rooms-katholieke kerk vieren in oecumenisch verband. Omdat protestantse kerken al lange tijd veel in de liturgie vorm en inhoud geven aan de Veertigdagentijd is het logisch dat men daarbij ook het begin betrekt, de Aswoensdag.
Met deze overwegingen en de goede oecumenische samenwerking in Diemen als achtergrond, hebben beide kerken besloten de Aswoensdagviering van dit jaar als een oecumenische viering op te vatten.
Iedereen is dus van harte welkom bij deze viering op woensdag 26 februari om 19.00 uur in de Sint Petrus’ Bandenkerk aan de Hartveldseweg. De voorgangers zijn ds. Wim Brouwer en diaken Han Hartog.
Het Stanzakoor zal deze avond het muzikale gedeelte op zich nemen.
Het Oecumenisch Beraad

OUDE PALMTAKJES
Oude palmtakjes kunt u op zondag of op aswoensdag inleveren achter in de kerk. Zij
zullen in de viering van aswoensdag dan verbrand worden.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.