van Week tot Week 16-08-2020

20e  zondag door het jaar 16 augustus 2020

            MARIA- TENHEMELOPNEMING

          In de Katholieke kerk is Maria-Tenhemelopneming een hoogfeest en wordt steeds

          op 15 augustus gevierd. In veel katholieke en orthodoxe landen is het een wettelijke

          feestdag. Het in de volksmond gebruikte “Maria Hemelvaart ”is volgens het

          katholieke geloof niet correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg maar door

          God in de hemel werd opgenomen.

           Na het concilie van Efeze ( 431) waar Maria de titel “Moeder van God” kreeg 

           toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De oudste feesten “Maria

          Boodschap, en de “Opdracht in de tempel” waren nog vooral op Christus zelf gericht.

           Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd . “Maria Geboorte

           en “Maria -Tenhemelopneming” 


            WEES GEGROET

                          Wees gegroet Maria, vrouw van relatie

                          de ene is met jou- en bekleed ben je tussen de vrouwen

                          met kracht- en bekleed met kracht is Jezus,

                          de zoon uit jouw lijf- o Maria-totaal ander die

                          onze Heer hebt gebaard- bid om kracht voor ons  

                          die steeds eigenzinnig zijn, nu en in het moment van sterven.

                          Amen.

                          Pius Drijvers.


                      

              UW AANDACHT..  Sinds de corona virus is onze kerk open van maandag tot vrijdag

                                           van 12.00 – 13.00 uur, voor een stiltemoment een kaarsje                                             branden  of….


INTENTIES
zo. 16 aug. 09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 16 aug. 10.30sterkte voor Alfons van Mierlo, Johannes Hesp,
Margaretha v.d. Hengel, ouders van Doorn-Vlek
zo. 23 aug. 10.30sterkte voor Alfons van Mierlo,
In dankbare herinnering aan overleden familie Post,
Johannes Hesp,Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos
Margaretha v.d. Hengel
VAN DAG TOT DAG
zo. 16 aug. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 16 aug. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
zo. 23 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
zo. 30 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters
zo.  6 sept. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  6 sept. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders

De website van de St. Petrus’Banden werkte niet zoals het moet, Er wordt aan verbetering gewerkt.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.