van Week tot Week 17 – 05 – 2020

6e zondag van Pasen       17 mei 2020

Lente Litanie

O, Morgenster, geweldig Licht

dat ons doorschittert en verlicht:

Ave Maria

Alwaar het licht de aarde raakt

bloeit open en ontwaakt:

Ave Maria

De sappen stijgen uit de stam

het licht blinkt op de heuvelkam:

Ave Maria

Ivoren Toren koele bron

de knoppen barsten in de zon:

Ave Maria

Uit elke prille vogelstem

weerklinkt de lof van Bethlehem:

Ave Maria

Uit ieder geurend bloesembed

ontstijgt  de geur van Nazareth

Ave Maria

O, Spiegel der Gerechtigheid

die d ’oorzaak onzer blijdschap zijt:

Ave Maria

Hebt gij het vogelkoor gehoord

Ivoren Toren hemelpoort

Ave Maria

De aarde houdt de adem in

voor aller Moeder Koningin.

Pieter G. Buckinkx


Hemelvaart: geen gezamenlijke activiteit, wel individueel dauwtrappen

Op donderdag 21 mei vieren we Hemelvaart. In andere jaren deden we dat samen met parochianen van de Ontmoeting door te wandelen en samen te komen en te bidden. Dit jaar kan dat niet. We zullen niet samenkomen. Toch hebben we geprobeerd invulling te geven aan de traditie van het dauwtrappen.

Er is daarvoor een wandelroute uitgezet, aangevuld met teksten ter inspiratie en overdenking. De routebeschrijving hiervan is de komende week dagelijks tussen 12:00 en 13:00 op te halen in de sint Petrus’ banden kerk. Ook is het mogelijk de beschrijving (in pdf) zelf te downloaden van www.sintpetrusbanden.nl.

Op die site vindt u vanaf woensdagavond 20 mei ook:

  • een link naar google maps zodat u de route met smartphone kunt lopen. Op aangegeven plaatsen kan een geluidsfragment worden afgespeeld.
  • een filmpje van de wandeling. Als u niet in staat bent de route zelf te lopen, kunt u hopelijk toch iets van het dauwtrappen ervaren
  • een leuke kleurplaat en knutsel werk over hemelvaart met begeleidende tekst en uitleg, klik hier voor het artikel.

Misintenties

Nu de publieke vieringen in ieder geval tot en met Pinksteren afgelast zijn worden er ook geen misintenties meer voorgelezen. We kunnen dat op dit moment niet zo zorgvuldig doen als we graag zouden willen en vinden dat dit met alle eerbied moet gebeuren. Zodra er weer publieke vieringen gehouden kunnen worden zullen we beginnen met de intenties die in de corona tijd niet zijn afgelezen alsnog te doen lezen. Vanaf dat moment kunt u ook weer nieuwe intenties opgeven bij het secretariaat van de parochie.


Actie kerkbalans 2020 

In januari is de actie kerkbalans 2020 geweest. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Hiermee maakt u het mede mogelijk om onze kerk in het hart van Diemen een betekenisvolle plek te laten zijn. 

Als u de flyer er nog eens op naslaat is goed te zien hoeveel mooie en leuke initiatieven er zijn geweest in en rond onze kerk. De flyer voor komend jaar is al weer bijna gevuld, als we kijken wat er allemaal weer gebeurt dit jaar. Misschien niet zoals we het hadden gehoopt, maar gelukkig kunnen we met de digitale mogelijkheden toch in contact blijven. 

Dank voor uw bijdrage. Vergeten om uw formulier in te leveren of om uw bijdrage over te maken?

Dat kan natuurlijk alsnog. U kunt een mail sturen naar info@sintpetrusbandendiemen.nl of uw bijdrage overmaken op bankrekening NL61INGB0004914300  ten name van de Financiële Commissie Sint Petrus’ Banden te Diemen. 

Uw bijdrage is uiteraard nog welkom want onze vaste uitgaven gaan gewoon door.


Digi kerk

Evenals de afgelopen weken is ook de viering van zondag 17 – 05 – 2020 live te volgen via deze link.

Tevens staat er elke woensdag een filmpje online over de viering van de komende week. u vind deze hier.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.