van Week tot Week 19 – 01 – 2020

Tweede zondag door het jaar 19 januari 2020

WEEK VAN GEBED 17- 25 JANUARI

“BUITENGEWOON” is het thema voor de week van gebed voor de eenheid van de
Christenen. Dat maken de Raad van Kerken en Missie Nederland bekend.
De Raad van kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat
initiatieven van ruim 150 jaar geleden.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij
onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met dot initiatief.
Het materiaal voor 2000 is voorbereid door kerken in Malta. Het thema Buitengewoon
ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat
Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met
buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment
waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar
gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

De oecumenische gebedsdienst is op 26 januari om 10 uur in de Ontmoeting !

******
In de leeftijd van 97 jaar is overleden Johannes Matheus Antonius Hesp
De gezongen uitvaart was op vrijdag 17 januari om 12.00 uur. De heer Hesp woonde
lange tijd in de Arent Krijtsstraat en de laatste jaren verbleef hij in Weesp .
Moge de goede herinneringen aan hem tot troost en steun zijn voor wie hij achterlaat.
******

DE AKTIE KERKBALANS 2020 IS WEER VAN START GEGAAN .
DE DIEMER D.O.M. DAAR GEVEN WE OM

******

  INTENTIES
   
zo.  19 jan. 09.30 overl. ouders Zuure – le Cat
zo.  19 jan.10.30 overl. ouders van Doorn – Vlek
                                In dankbare herinnering overleden familie Post 
   Anna Maria v.Veen – de Jong, Karel Blok
zo.  26 jan. 10.30 Theo Heeman, Margaretha Bouwmeester- van Eck 
   Anna Maria v.Veen – de Jong, Karel Blok
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo.  19 jan.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  19 jan.  10.30 Eucharistieviering met het Stanzakoor
  Voorganger pater Frans Mulders
vr.   23 jan.  20.00 Pastoraatsgroep. Info bij Joost van Westing
zo.  26 jan.  10.00 Oecumenische viering in De Ontmoeting, met het Allegriakoor
  Voorgangers  mevr. Josje Kronenberg en ds. M. Schrage – Buitenbos
wo.  29 jan. 14.30 De Diem. Bingo
zo.   2 febr.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.   2 febr. 10.30 Maria Lichtmis. Woord- en Communieviering met gelegenheidskoor.
zo.   9 febr. 10.30 Wooord en communiedienst Hagunnankoor
  Hans Peters
   
   
******
   
Gespreksavond voor ouders in de Martelaren van Gorcum kerk in 2020
Donderdag 23 januari 20.00 uur onderwerp bidden.
De avond is niet bedoeld voor discussie. Wel om een informele uitnodigende sfeer met
elkaar van gedachten te wisselen. Een keer per maand is er een gesprek in de 
pastorie van de Martelaren van Gorcum duur is anderhalf uur, er zijn geen kosten aan
verbonden. Vast onderdeel van de avond is een moment van stilte en bezinning.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Als U mee wil doen aanmelden via :
kinderpastoraat@hofkerk.amsterdam
 

******

OUD PAPIER

Afgelopen week is de overeenkomst met Milieu Service betreffende oudpapierinzameling per 1 maart a.s. opgezegd. Na vele jaren oud papier te hebben ingezameld met een redelijke opbrengst voor ons restauratiefonds komt daar nu een einde aan. Jammer, maar het loont de moeite niet meer en het ziet er niet naar uit dat daar nog verandering in komt. Tot eind februari en zolang de container niet vol is kunt u dus nog oud papier kwijt. Op 2 maart zal de container definitief  worden verwijderd. Hartelijk dank voor al die jaren dat U met ons  mee hebt gespaard,het is niet voor niets geweest.

M.W.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.