van Week tot Week 19 – 04 – 2020

Beloken Pasen 19 april 2020

Aanraken of niet?

Maria en haar tuinman.

Twee dagen na Jezus ’kruisdood is Maria van  Magdala op zoek naar haar geliefde rabbi. Bij zijn graf, dat volgens het Johannes-evangelie in een tuin ligt, wordt zij niet veel wijzer. Ze denkt alleen maar dat iemand het lichaam van Jezus heeft weggehaald en het ergens anders heeft neergelegd. Met ogen vol tranen  vraagt ze aan iemand die ze aanziet voor de tuinman, of hij kan zeggen waar zij Jezus kan vinden. Als deze figuur haar naam noemt ziet ze in dat Jezus zelf voor haar staat. Hij is er weer, ook al is hij er niet meer.

De afwezige is  weer aanwezig. Hij is dezelfde als vroeger, en toch weer heel anders. Op veel afbeeldingen  zien we dat zij haar handen uitstrekt om hem…..ja om wat te doen? Om hem aan te raken of om hem vastte houden?

De Griekse tekst kiest voor vasthouden, de Latijns vertaling voor aanraken. In beide gevallen gaat het om fysiek contact. Dat moment is op veel schilderijen in beeld gebracht. Jezus houdt de boot af, omdat hij aan het opstijgen is naar God.

Nu de coronacrisis heel de wereld in haar greep heeft, is iemand aanraken taboe. Maar dat laat onverlet dat je ten diepste geraakt kunt en wilt worden door je eigen lijden en dat van anderen. Het paasgeloof daagt ons uit om solidair te blijven met wie gewond zijn geraakt. En niet meteen gaan denken dat corona een straf is van God. Zo’n God bestaat niet. Wel een God die aanwezig is waar mensen gehavend en kwetsbaar zijn. En daarom de hoop niet opgeven dat het leven sterker is dan de dood.

We shall overcome, some day


van Week tot Week vervangt nieuwsbrief

In de afgelopen weken hebben we u op de hoogte proberen te houden via een digitale nieuwsbrief. Dat was handig omdat besluiten die verband hielden met het corona-virus soms op zeer korte termijn met u gedeeld moesten worden. Nu we in iets rustiger vaarwater zijn beland (het is nog steeds onzeker wanneer en hoe de parochie haar ‘reguliere’ werkzaamheden weer vorm kan geven, maar de te nemen besluiten daarin hoeven waarschijnlijk niet met spoed genomen te worden) lijkt de nieuwsbrief niet meer nodig. Toch is het fijn contact te houden. Om die reden zal elke zaterdagavond een digitale editie van week tot week verstuurd worden naar dit adres. Tussentijds zult u (waarschijnlijk) geen nieuwsbrieven meer ontvangen. We hopen u zo goed op de hoogte te kunnen blijven houden van de aangepaste “dienstregeling” van de sint Petrus’ banden parochie. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze berichten kunt u zich daarvoor uitschrijven. Zie hiervoor de link onderaan dit bulletin.

Ondanks dat we de vieringen in de kerk al een aantal weken niet door kunnen laten gaan is het ons gelukkig wel gelukt om de goede week op een aangepaste wijze te vieren. En dagelijks is de kerk open voor wie even binnen wilt lopen.

Wat ook gewoon doorgaat zijn onze uitgaven; energiekosten,  verzekeringen etc. moeten gewoon worden betaald. Met de collecteschaal komen we nu even niet langs maar we nodigen u uit uw bijdrage in de kerk af te geven of over te maken op bankrekening NL61INGB0004914300. Bij voorbaat dank.


livestreams van diensten vanaf zondag 26 april

In de Goede Week hebben we beeldmateriaal bij de belangrijkste momenten gemaakt en gedeeld via de website. Op deze manier heeft u hopelijk toch iets van  de aanloop naar Pasen kunnen mee maken. Vanaf volgende week zondag starten we een nieuw experiment: via onze website zullen we op zondagochtend een livestream vanuit de kerk verzorgen. 

Han Hartog zal voorgaan, Josje Kronenberg zal als lector optreden en als de techniek het toestaat zal Hans van der Meer muziek verzorgen. U kunt dit vanuit huis volgen via onze website.

Let op: het betreft een eerste experiment. Het is goed mogelijk dat niet alles vlekkeloos verloopt. We zijn daarom extra benieuwd naar uw bevindingen na de online viering. Wilt u ons laten weten wat u er van gevonden hebt?


Luisterend oor


Op alle mogelijke manieren proberen mensen elkaar te helpen.
Ook wij willen er graag zijn voor elkaar. Mocht U om welke reden dan ook hulp nodig hebben of gewoon even met iemand willen praten dan kunt u altijd het secretariaat bellen (06 36333640)en naar een telefoonnummer van een van de bestuursleden vragen.

Wij helpen u graag. Hartelijke groet, het bestuur.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.