van Week tot Week 23-02-2020

Zevende zondag door het jaar23 februari 2020 WIJ ZIJN STOF Een laaiend vuur brandt in de kerk. Iedereen bracht een takje buxus mee dat we vorig jaar op Palmpasen kregen. Het staat voor de palmtakken waarmee Jezus toegezwaaid werd, toen hij Jeruzalem binnen reed. Hij werd als een held, als een koning ingehaald. De palmtakjes werden thuis achter het kruis gestoken. Bij mij thuis is dat het stenen kruis dat ik kocht in Dubrovnik, op een wandelvakantie. Een paar maanden later werd het historisch centrum van de stad platgebombardeerd in weer zo’n zinloze burgeroorlog. Het kruis stond inmiddels veilig in Apeldoorn. Dat palmtakje was er een jaar lang bij. Bij lief en leed, bij ruzies en goedmaken, bij stress en rust. Als het huis vol bezoek was, als ik alleen was. Een jaar lang maakte dat takje mijn leven van nabij mee. Nu gaat het, met al die andere takjes, op een hoop. De voorganger steekt ze aan en het brand als een tierelier. Rook stijgt op . Er komt ruimte voor een nieuw begin. Met wijwater wordt er een papje van gemaakt .Hij doopt zijn duim erin en geeft ons een askruisje.”Gedenk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” De tekst klinkt als een mantra, in een monotone, eindeloze herhaling, net zo lang tot iedereen zo’n kruisje op zijn of haar voorhoofd heeft. Wij zijn geen goden, wij zijn mensen, mannen en vrouwen. Wij leven hier en nu, op aarde en in deze tijd. Hier en nu zoeken wij een manier van geloven en leven. Een manier om de oude verhalen opnieuw tot leven te brengen en ernaar te leven. De tijd van vasten is begonnen . Kees Postumus ____________________________________________________________________________
Laatste container !

Zoals u inmiddels al bekend is, we gaan stoppen met het inzamelen van oud papier. De reden is bijna geen opbrengst en hoge kosten, dus heeft het geen zin om hiermee door te gaan. De container is bijna helemaal vol en heel veel; dank zijn we verschuldigd aan de heer Anton v,d. Berg die met allerlei kunstgrepen steeds weer ruimte wist te maken! Op 2 maart a.s. zal Laatste container verwijderd worden. Dan k voor uw jarenlange inbreng. M.W. _________________________________________________________________
Achter in de kerk staat een mand; u kunt daar de oude palmtakjes deponeren. Zij zullen op Aswoensdag verbrand worden .

zo. 23 febr. In dankbare herinnering overleden familie Post, Johannes Hesp,
Rie Heeman-Haadsma, Cornelia van Rijn-Hak, Frans Klerks.
wo. 26 febr. Johannes Hesp, Ella Steen, Nettie v.d. Heijden, Gé van Dijk,
Rie Heeman-Haadsma, Cornelia van Rijn-Hak, Frans Klerks
zo. 1 maart Johannes Marinus Korrel, overleden ouders Zuure
Johannes Hesp, Rie Heeman-Haadsma, Frans Klerks,
Wilhelmus Steen, ouders Steen v.d.
Vegt.

VAN DAG TOT DAG

zo. 23 febr. 10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
Voorganger diaken Han Hartog. Uitreiking van de doopschelpen
Bingo in De Diem
wo. 26 febr.19.00
Aswoensdag. Oecumenische viering met het Stanzakoor
Voorgangers diaken Han Hartog en ds. Wim Brouwer
Pastoraatsgroep. Info bij diaken Han Hartog
do. 27 febr.20.00 Berkenstede. Woord-en communiedienst
vrij.28 febr. 16.00 De Diem. Eucharistieviering
zo. 1 mrt. 10.30 1ste zondag van de vasten. Woord- en Communieviering
met het PeeBeekoor. Voorganger mevr. Josje Kronenberg

MEDEDELINGEN

Afscheid Nico van der Peet
Na een tijdelijke opdracht die tot aller tevredenheid wat langer ging duren heeft het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus afscheid genomen van administrator Nico van der Peet. Nico heeft in relatief korte tijd veel voor het samenwerkingsverband betekend en oogt daarvoor veel waardering.
Eind januari maakte mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 1 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus en de taken van Nico van der Peet.
Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek.

Werkzaamheden Hartveldseweg
Het zal niemand ontgaan zijn dat de gemeente bezig is met een grote reconstructie van de Oost/West as. De komende tijd gaat de weg eruit en zal de toegankelijkheid van het kerkplein war lastiger zijn.
Ten behoeve van de begrafenisauto’s zal de aannemer een tijdelijke oplossing creëren over het fietspad voor de vis- en bloemenkraam langs.
Bij hoge uitzondering mogen hier ook mensen van gebruikmaken die minder valide mensen naar de kerk brengen. Wij hopen op uw begrip.
U kunt de exacte planning en uitvoering van de werkzaamheden het beste volgen via www.oostwestas.mett.nl

Saamhorig

Op verzoek van de redactie van Saamhorig heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus besloten om van vijf naar vier edities per jaar te gaan, meer met thema’s te gaan werken en een verbeterslag in de lay–out te maken. De redactie heeft voor het eerstvolgende nummer gekozen voor het thema Stilte.

Koffie drinken

Bij het koffie/thee drinken, na de mis achter in de kerk, blijkt dat de kosters de bekertjes door de hele kerk terugvinden.
Wij vragen u vriendelijk uw koffie /thee alléén achter in de kerk op te drinken en niet in de kerk zelf.

STILLE OMGANG 21 MAART

Op zaterdag 21 maart willen we traditiegetrouw vanuit onze parochie deelnemen aan de Stille Omgang. Evenals vorig jaar ziet het programma er als volgt uit:
Om 20.45 uur verzamelen op station Diemen Centrum.
Om 21.30 Eucharistie in de Sint Nicolaasbasiliek met bisschop Hendriks.
Omstreeks 22.30 lopen van de Stille Omgang.
Omstreeks 23.45 weer per trein terug naar Diemen en daarna “nazit”met een hapje en een drankje bij “Cheers” aan het Diemerplein.
De intentie is dit jaar: “DE LUISTERENDE MENS IS AANWEZIG BIJ DE ANDER” .

Opgeven bij Ad Jansen 020.6903342 of a.th.jansen@hetnet.nl of bij het secretariaat:
secretariaat@sintpetrusbanden.nl 06-36333640
Website Stille Omgang: www.stille-omgang.nl

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.