van Week tot Week 24 – 05 – 2020

    Tussen Hemelvaart en Pinksteren     24 mei 2020.

   Wij wachten op de Geest beloofd, de Geest van kennis, hulp en troost.

                 Kom Geest van God, daal in ons neer

   Wij wachten op de Heilige Geest als wind die waait waarheen zij wil.

   die komt en gaat en ons vervult.

                Kom Geest van God, waai alles schoon.

    Wij wachten op de Heilige Geest als krachtig, dansend vlammenspel

    dat loutert, reinigt en herschept.

                Kom Geest van God, en vuur ons aan.

     Wij wachten op de Heilige Geest als wijsheid die ons inzicht geeft

     in wat er diep in mensen leeft.

                Kom, Geest van God, geef goede raad.

    Wij wachten op de Heilige Geest als wolk nabijheid overdag

    een sterrenmantel in de nacht.

              Kom Geest van God, wees om ons heen

    Wij wachten op de Heilige Geest als taal die mensentalen bindt

    tot  weg naar onderling begrip

             Kom Geest van God, laat ons verstaan.

   Wij wachten op de Heilige Geest

   als Geest die zeven gaven brengt tot hulp en steun voor onderweg

            Kom Geest van God, breng uw geschenk.

    Wij wachten op de Heilige Geest als adem van het leven zelf

    die dode stof tot leven brengt

          Kom Geest van God, blaas leven in

     Wij wachten op de Geest beloofd,  de Geest van kennis, hulp en troost

Hemelvaart

Al een paar jaar zijn we gewend om met Hemelvaart oecumenisch dauw te trappen: samen met de mensen van de Ontmoeting maken we een wandeling door Diemen en sluiten we af met een bijeenkomst met gebed en koffie. Door de corona crisis was dat dit  jaar niet mogelijk. 

In plaats hiervan is er een ‘virtuele’ wandeling gemaakt. Ieder kon afgelopen donderdag op eigen tijd en gelegenheid een wandeling doen aan de hand van de routebeschrijving op onze website. 

En er is een filmpje gemaakt van de hele route zodat ook zij die niet naar buiten kunnen tóch deze wandeling kunnen maken. Onderweg zijn er op een aantal plaatsen inspirerende teksten te horen. 

Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om ‘virtueel mee te wandelen’: het filmpje staat nog steeds op onze website onder de knop ‘dauwtrap wandeling Hemelvaart’! Enige tientallen virtuele wandelaars zijn u al voorgegaan!

Voornemens hervatting vieringen vanaf 1 juni

De bisschoppen van Nederland hebben bekend gemaakt dat met ingang van 1 juni aanstaande publieke vieringen met maximaal 30 parochianen – en onder diverse strikte voorwaarden – weer mogelijk gaan worden. Het is aan de individuele parochies om te besluiten of en hoe de voorgeschreven protocollen gevolgd kunnen worden. Ook bestuur en pastoraat van onze parochie is bezig om daarvoor concrete plannen te maken. Daarover zullen we u zo snel als mogelijk nader berichten. Tot die tijd zijn er geen publiekelijk toegankelijke vieringen in onze kerk. Gelukkig weet een groeiend aantal parochianen de wekelijkse uitzendingen op onze website te vinden om zo toch verbonden te blijven met de bloeiende gemeenschap van St Petrus’ banden!

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.