van Week tot Week 27-09-2020

26 ste zondag door het jaar 27 sept 2020

ZONDER VROUWEN GEEN VREDE

Tijdens de Vredesweek 19-27 september vraagt de Vredesorganisaties PAX aandacht ter wereld. “De rol van vrouwen bij het vreedzaam oplossen van conflicten is niet te overschatten”

“Wereldwijd zijn het vooral mannen die aan de onderhandelingstafel zitten om akkoorden te sluiten, terwijl de helft van de bevolking ziet hoe er over hun hoofden heen besluiten worden genomen. Opmerkelijk is het pijnlijke onvermogen van de internationale gemeenschap om vreedzame burgers die in opstand komen te ondersteunen. Een beleid gebaseerd op gendergelijkheid en inclusieve besluitvorming kan
hun strijd versterken. Niet alleen tijdens de demonstraties, maar ook bij de vredesonderhandelingen en de opbouw van nieuwe politieke processen


Petrus Beeldjes

Afgelopen zondag werden in onze kerk, na een feestelijke startviering twee
vrijwilligers onderscheiden met een Petrusbeeldje. Zij ontvangen dit beeldje voor hun
jarenlange vrijwillige inzet voor de parochie.
De gelauwerden zijn dit jaar mevrouw Jo Koch en mijnheer Laurens van Westing.
Beiden waren zeer blij verrast met deze blijk van waardering.


WIE O WIE … Oproep Schoon Schip.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers m/v die onze groep willen komen versterken. Iedere 1e woensdag van de maand vanaf 9.00 uur maken we de kerk en de sacristie schoon. Vanaf heden moeten ook na de kerkdiensten deurknoppen e.d. extra gereinigd worden. Het zou fijn zijn als we dit beurtelings zouden kunnen doen. Vele handen maken licht(er) werk! Als u onze groep wil komen versterken of vragen heeft kunt u terecht bij
Ria Zuidervaart. Of bij het secretariaat.


NIEUWE AANSTELLING


Sinds december 2010 heb ik een aanstelling binnen samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In goed onderling overleg is besloten om de omvang van
mijn aanstelling met ingang van 1 september 2020 te wijzigen van 100% naar 75%. Belangrijkste consequentie is dat ik de taken en verantwoordelijkheden die ik
voor het samenwerkingsverband als geheel had, neer ga leggen. Ik blijf wél het directe pastoraat doen voor Sint Petrus’ banden. Verder zal ik in de regel
tweemaal per maand voorgaan in vieringen in Diemen, en één weekend in de maand in een van de andere kerkplekken van Clara & Franciscus. In de praktijk zal ik beschikbaar zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag, en in
de weekenden voor de liturgie. Daarnaast is er ruimte om op noodgevallen – zoals uitvaarten – te reageren.

diaken Han Hartog


INTENTIES
zo. 27 sept. 10.30In dankbare herinnering aan overleden familie Post,
Johannes Hesp, Jeanetta v.d. Heijden
Rani Ratnasingam, Ieske Heijmans, Hans Jansen
Alphonse van Mierlo
zo.  4 okt. 09.30Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.  4 okt. 10.30Jill Krenn-Carter, Johannes Hesp, Jacobus Bouwman, Thea van Son
Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt
overl. Wouter Louis Rufino De Ruiter, Rani Ratnasingam,
 Ieske Heijmans, Hans Jansen, Alphonse van Mierlo
VAN DAG TOT DAG
zo. 27 sept. 10.30Woord- en Communieviering.
Voorganger mevrouw Josje Kronenberg
za.  3 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo.  4 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  4 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Bert Wooning
za  10 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 10 okt. 10.00Oliver Langendijk wordt gedoopt
zo. 11 okt. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
do.15 okt.  19.30Vergadering Parochiebestuur
za. 17 okt. 09.30De Diem. Rozenkransgebed. Iedereen is welkom
zo. 18 okt.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 okt.  10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar!Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’
Banden te Diemen. Het thema deze keer is: ‘zeggen en doen’; een bezinning naar aanleiding van de lezingen in de viering op 27 september 2020, de 26e zondag door het jaar A.

Tevens vind u hier de link voor lezingen en livestream van aanstaande zondag:

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.