van Week tot Week 30-08-2020

VAN WEEK TOT WEEK

22STE  zondag door het jaar 30 augustus 2020  

In deze tijd van het jaar nodigt paus Franciscus ons uit om te bidden voor de heel de  schepping, want zij heeft onze aandacht en zorg hard nodig.

De actualiteit wordt sinds het begin van dit jaar overheerst door een wereldwijde gezondheidscrisis. De wereld is in de greep van een virus. De coronapandemie heeft aan

duizenden mensen het leven gekost en miljarden mensen  rechtstreeks of onrechtstreeks  benadeeld. Volgens sommige was de uitbraak van dit nieuwe virus te wijten  aan de mensheid die téveel  ingrijpt in de natuurlijke leefomgeving van dieren, of de doorgeslagen globalisering. Nog anderen zagen er een of ander complot in. In ieder geval  werd het openbare leven  bijna helemaal stil gelegd en de economie moest op pauze.

We hebben daar echter ook de positieve effecten van kunnen waarnemen, op het milieu, op

de fauna en flora, en op de luchtkwaliteit in het bijzonder. Te midden van de lentepracht kregen vele mensen terug aandacht voor de mooie natuur dicht bij huis. Velen moesten het concept ‘vakantie’ een nieuwe invulling geven dichter  bij huis.

Vele mensen  vragen zich terecht af of we wel terug moeten naar de zogenaamde toestand

van vóór de corona-loc down. Want dát was de tijd van de economische ratrace, de files. De

smog en het fijne stof…van het produceren en consumeren, zonder om te zien .

Het ‘Bijbelse visioen’ houdt de wereld een spiegel voor. De christelijke levensbeschouwing

droomt luidop  van een wereld “vol sjaloom’, waar het goed is om te wonen voor iedereen. De  Bijbel noemt die een droom -van-een-wereld  ‘Sion, het hemels Jeruzalem of het koninkrijk Gods , en gebruikt daarbij sprekenden beelden als; een bloeiende woestijn, dor land dat vruchtbaar wordt en dieren die zich met elkaar verzoenen…Maar ook de mens komt weer tot zijn recht: trillende handen krijgen weer kracht, knikkende knieën vatten weer moed blinden zien, doven horen en lammen springen als herten ,

Paus Franciscus nodigt ons uit tot inzet en inkeer voor een ‘groene vrede’  omdat groene  rechtvaardigheid niet kan zonder sociale rechtvaardigheid, en omgekeerd. In een wereld die doldraait zijn het de armsten die het eerst uit  de boot vallen. Dit is een zorg die de generaties en de landsgrenzen  overstijgt. Deze íntegrale  ecologie’  vraagt om dringende  en duurzame  veranderingen in ons omgaan met de kwetsbare mens en met zijn natuurlijke omgeving: de hele schepping, ons gemeenschappelijk huis.

Bron: Kerknet


INTENTIES
zo. 30 aug. 10.30uit dankbaarheid bij de geboorte van Curtis
sterkte voor Alfons van Mierlo
Johannes Hesp, fam. Pappot, Bertus v.d. Schot, Kees Damman,
Peter Meijer, Sef Roovers, Rob Zuidervaart, Bep en Cor Saan
Vilma Macaria en haar overleden kleinzoon Isaia
Rani Ratnasingam, Ieske Heijmans
zo. 6 sept.  09.30ter ere van de H. Damiaan de Veuster, Nolda Leppen
zo. 6 sept.  10.30sterkte voor Alfons van Mierlo, Co en Jan Post
Johannes Hesp, Jill Krenn-Carter, fam. Pappot, Marco Touw
Ali Touw en ouders Bos, Cor en Bep Saan, Jacobus Bouwman,
ouders Steen – v.d. Vegt, Annie en Gerard Braakhuis, Gé van Dijk,
Margaretha v.d. Hengel, ouders aan de Stegge – Koomen
Rani Ratnasingam, Ieske Heijmans
VAN DAG TOT DAG
zo. 30 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters
zo.  6 sept. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  6 sept. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
zo. 13 sept. 10.30Eucharistieviering. Voorganger Yan Asa
zo. 20 sept. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 20 sept. 10.30Eucharistieviering. Voorgangers pater Gerard Noom en diaken
Han Hartog

Achter in de kerk ligt de nieuwe Saamhorig. Die kunt u meenemen.

Mocht u de viering niet bij kunnen wonen en wilt u deze toch zien? Klik op de link hieronder voor de live uitzending. Tevens vind u hier de lezingen van komende zondag en het bezinnende woord ter voorbereiding op de viering.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.