Locatie Bestuur

Hanneke van Wel

Voorzitter

Joost van Westing

Secretaris

Loes Heckenberg

Financiën

Anja Kap

Notulist

Han Hartog

Diaken

Ron Bosma
Algemeen bestuurslid
Marc meershoek

Algemeens bestuurslid

André Zuidervaart

Algemeen bestuurslid

Anja Zwaan

Algemeen Bestuurslid

Martin van den Berg

Algemeen Bestuurslid

Bestuursvergadering

Het locatiebestuur komt maandelijks bijeen voor overleg over de dagelijkse gang van zaken.

Taken

Het locatiebestuur is formeel verantwoordelijk voor alle zakelijke aangelegenheden van de parochie. Daarnaast is het locatiebestuur de eerste adviseur van de pastor/diaken. In de praktijk is de het doel van de functie breder: het bestuur heeft tot doel de organisatie van de parochie te versterken, het initiëren van nieuwe activiteiten en het tot uitvoering brengen van het toekomstplan voor de parochie st. Petrus’ Banden.