Locatie Bestuur

 

Bestuursvergadering

Het locatiebestuur komt maandelijks bijeen voor overleg over de dagelijkse gang van zaken.

Taken

Het locatiebestuur is formeel verantwoordelijk voor alle zakelijke aangelegenheden van de parochie. Daarnaast is het locatiebestuur de eerste adviseur van de pastor/diaken. In de praktijk is de het doel van de functie breder: het bestuur heeft tot doel de organisatie van de parochie te versterken, het initiëren van nieuwe activiteiten en het tot uitvoering brengen van het toekomstplan voor de parochie st. Petrus’ Banden.

Even Voorstellen

Hanneke van WelVoorzitter
Joost van WestingSecretaris, Regio, werkgroep liturgie
Loes HekkenbergFinanciën, werkgroep beheer
Anja KapNotulist
Han HartogDiaken, werkgroep catechese
Ron BosmaAlgemeen bestuurslid, werkgroep beheer
Martin van den BergAlgemeen bestuurslid, werkgroep liturgie
Marc MeershoekAlgemeen bestuurslid, regio
André ZuidervaartAlgemeen bestuurslid, werkgroep beheer
Anja ZwaanAlgemeen bestuurslid, werkgroep liturgie