Secretariaat

De vrijwilligers van het parochiesecretariaat vormen samen de spil van de parochie. Bij hen kunnen parochianen en niet-parochianen per telefoon, via email of persoonlijk, terecht met vragen over de kerk en de parochie.

Wanneer

De secretariaat vrijwilligers zijn iedere werkdag op het secretariaat te vinden. Uiteraard gebeurt dat bij toerbeurt. Het team bepaalt het rooster in onderling overleg.

Dag: Maandag t/m vrijdag

Tijd: van 09.00 tot 12.00 uur

Meehelpen?

Vele handen maken licht werk. Het secretariaat kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u meer   vrije tijd gekregen en heeft u zin om regelmatig of incidenteel (bijv. bij ad hoc activiteiten zoals het vouwen van boekjes) te helpen? Neem dan eens contact met ons op.