Restauratiefonds

Restauratie en onderhoud aan de kerk is nog steeds noodzakelijk!

Vanaf ca. 2000 is het restauratiefonds, opgezet door een aantal bevlogen parochianen, druk doende d.m.v. het voeren van velerlei actie’s fondsen te werven en geld bijeen te brengen, om restauratie mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse rommelmarkt, het Kerstconcert, de boekenmarkt, de Kerstmarkt en natuurlijk de giften van parochianen en (oud-) Diemenaren, die onze kerk een warm hart toedragen.

Het restauratiefonds is een onmisbare schakel in de restauratie en er werd in ongeveer tien jaar tijd een bedrag bijeen geschraapt van ruim 400.000 euro! In de kerk staat de thermotere, die het totaal verzamelde bedrag aangeeft. U zult begrijpen dat dit bedrag al voor een groot deel is uitgegeven! Maar er moet nog veel meer gebeuren

We kunnen nu stellen dat er al veel is bereikt. De toren is al fraai gerestaureerd en de buitenkant van de kerk grotendeels.

Wij weten dat het niet alleen de wens is van de parochianen van Sint Petrus’ Banden, maar zeker ook van de Diemense gemeenschap, dat deze bekende monumenten in het hart van Diemen, worden gerestaureerd en zo behouden kunnen blijven voor Diemen.

Bijdragen aan restauratiefonds kunnen worden overgemaakt op: NL39INGB0001855607 Ten name van Restauratiefonds.

Er is nog veel geld nodig om dit doel te bereiken maar met elkaar moet dat lukken. Daarom hopen wij, dat u met ons, zult zeggen:

DE DIEMER D.O.M.?     DAAR GEVEN WE OM!!