Kerkbalans

In januari is de actie Kerkbalans weer gestart voor. Wij zijn erg blij met alle bijdragen. Deze zijn hard nodig om de parochie financieel te ondersteunen. Het verwerken van de machtigingen kost altijd wat extra tijd. Om die reden zullen in februari de afschrijvingen plaatsvinden over de eerste 2 maanden. De incasso’s bij de bank zullen het komende jaar op onderstaande data verwerkt worden:


22-2 – maandbijdrage januari en februari, en de eenmalige jaarbijdrage

22-3 – maandbijdrage maart , 1e kwartaalbijdrage en 1e halfjaarbijdrage

22-4 – maandbijdrage april

22-5 – maandbijdrage mei

22-6 – maandbijdrage juni en 2e kwartaalbijdrage

22-7 – maandbijdrage juli

22-8 – maandbijdrage augustus

22-9 – maandbijdrage september, 3e kwartaalbijdrage en 2e halfjaarbijdrage

22-10 – maandbijdrage oktober

22-11 – maandbijdrage november

22-12 – maandbijdrage december en 4e kwartaalbijdrage

U kunt uiteraard zelf uw bijdrage overmaken op onderstaande rekening:

NL61INGB0004914300 ten name van Sint Petrus Banden Diemen