Livestream:

Klik op de onderstaande link voor de livestream:

Eerdere vieringen kunt u terug kijken door hier te klikken.
Nieuws berichten:

 • start renovatiewerkzaamheden dak voorgevelzijde kerkgebouw
  Het heeft lang geduurd maar het gaat nu toch echt gebeuren. Ze beginnen met de herstelwerkzaamheden van de lekkende daken aan de voorzijde van de kerk. Op 6 en 7 maart gaan ze de steigers opbouwen. Die worden over de gehele breedte aan de voorkant van de kerk geplaatst. Alle drie de toegangen blijven bereikbaar.Vanaf … Lees verder
 • Rommelmarkt in de AnnaBon
  Op zaterdag 24 februari  a.s. wordt nog één keer de vml. AnnaBonkerk aan de Tweede Oosterparkstraat 246  opengesteld, en wel voor een rommelmarkt (borden, boeken, CD’s,glazen etc., géén liturgische voorwerpen!).Van 11.00 tot 14.00 uur bent u welkom om te zien wat de laatste weken uit diepe kasten en van hoge zolders tevoorschijn is gehaald. Zit … Lees verder

van Week tot Week

 • van Week tot Week 25-02-2024

  Zondag 25 februari 2024 (2e zondag van de Veertigdagentijd)

  Zien, in een glimp

  Boven op een berg staan doet wat met je.
  Je voelt je dichter bij de hemel, dichter bij God.
  En de afstand tot het dal is groot.
  Je ziet alles in een ander perspectief.
  Zo was het voor Abraham.
  Boven op de berg Moria zag hij in dat God géén kinderoffers wil,
  maar dat Hij mensen nabij is en voor hen zorgt.
  Boven op de Tabor zagen Petrus, Jakobus en Johannes
  hun vriend Jezus in een ander daglicht.
  Hij leek wel in gesprek met Mozes en Elia
  en zijn kleren straalden schitterend wit, alsof hij verrezen was.
  En God was dicht bij Hem.
  Zo’n piekmoment zou je willen rekken en vasthouden,
  maar het glipt door je vingers heen.
  Een glimp slechts kan je opvangen van God die zich als nieuw voor je openbaarde.
  Ze daalden allen de berg weer af waar het gewone leven op hen wachtte.
  Maar die sterke ervaring zou hen nooit meer loslaten.

  Mia Verbanck – februari 2024 (Pastorale Eenheid Heilige Damiaan – Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk)

  Vesperviering

  Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus.

  Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

  De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

  Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld.

  Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten. Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje.

  Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com.  Van harte welkom!

  Alpha bijeenkomsten

  Op dinsdagavond 5 maart start een nieuwe serie Alpha-bijeenkomsten in onze kerk. Tijdens acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoud. 

  Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden. Samen zoeken we naar antwoorden.
  Zie voor meer informatie de flyers achterin de kerk. We hopen u op 5 maart te mogen ontmoeten in onze kerk!

  Zondag 25 februari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

  Voorganger: pater Frans Mulders

  m.m.v. het Hagunnankoor

  Intenties:

  Tineke Saan, Overleden ouders Saan-Spronk, overleden ouders Leeners-Verheul

  Toelichting lezingen. Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Mc. 9,2-10

  Abraham wordt op de proef gesteld door God om zijn enige zoon te offeren, een onmogelijke opdracht, maar zien we een mens die gezegend is omdat hij tot het uiterste op God blijft vertrouwen. In het evangelie wordt Jezus , op voorhand, getekend als Degene die door zijn weg ten einde toe te gaan, deelt in de glans van de Vader. In beide verhalen zien we een volstrekte trouw aan God, die door God wordt bekrachtigd.

  Zondag 3 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering.

  Voorganger: mw. Josje Kronenberg

  m.m.v. het PeeBee koor.

  Intenties:

  Conny van Weerdenburg, mw. Ebing-Van Zoelen, Jill Krenn-Carter

  Toelichting lezingen Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17 – Joh. 2,13-25

  Het volk van Israël komt aan bij ‘de berg van God’ waar de tien geboden worden ontvangen. Er worden afspraken gemaakt, dat het volk op God mag rekenen, maar dat God ook op zijn volk mag rekenen. Jezus drijft de kooplieden uit de tempel. Daardoor wijst Hij tegelijk op drie feiten: de jaloerse liefde van zijn Vader, de verinnerlijking van de eredienst en een radicaal nieuwe opvatting over de plaatst waar wij God ontmoeten, Jezus zelf.

  Vastenactie

  Gedurende zondagen van de veertigdagentijd zal zuster Elvira, SSpS (uit Timor, woont in Den Haag) of  enkele vrijwilligers de kerklocaties komen bezoeken om de Vasten Actie te presenteren met nog extra informatie en wat foto’s erbij.

  De derde zondag van 40-dagentijd op 3 maart zal ze bij ons in de St. Petrus Banden Diemen komen.

  Bestuur Afgelopen jaar is de prijs voor energie enorm gestegen voor iedereen. Dit was voor ons aanleiding om de thermostaat in de kerk wat lager te draaien. Niet altijd prettig want het is niet fijn om in de kou te zitten. Het resultaat is dat we in 2023 ca 20% minder gas hebben verbruikt dan in 2022.
  Een belangrijke bijdrage in het belang van het klimaat. Maar ook belangrijk voor onze financiën.
  Maar het was niet te voorkomen dat wij enorm veel geld kwijt waren in 2023 voor de kosten voor elektra en gas. In 2023 gaven we hiervoor 15.000 euro uit ( 2022 – 5400).
  De prijs voor gas en elektra zal in 2024 lager zijn. Maar u zult begrijpen dat het van belang blijft om voorzichtig om te gaan met het verbruik. Wij vertrouwen op uw begrip.

Hieronder vind u een overzicht van de van Week tot Week, de wekelijkse nieuwsbrief van de parochie.