Van week tot week 07-07-2025

Zondag 7 juli 2024 (14e zondag door het jaar)
             
Geloof is een persoonlijke zoektocht, niet altijd gemakkelijk, maar ik hoef hem niet alleen te gaan, want ik vind tochtgenoten in de Kerk. En daarnaast heb ik ook een gps mee. Niet dat ik daarmee de weg vooraf kan uitstippelen, maar als ik op een dwaalspoor zit, moet ik maar verbinding maken met mijn gps voor een hemelse herijking.

God ontslaat me niet van je eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken, en de keuzes zijn niet altijd even helder, maar Hij helpt me altijd de weg terug te vinden. Zo volgt mijn levensreis niet noodzakelijk de meest logische, maar wel een boeiende route. Met jaloersmakende uitzichten! Mijn gps geeft me een basisvertrouwen en de nodige veerkracht om het leven aan te kunnen.

Lieve Wouters

Roomse Blijheid
Beste parochianen
Kent u bovenvermeld begrip nog ??  Het is gelukkig weer actueel, tenminste zo heb ik dat de laatste tijd ervaren. Zomaar enkele feiten uit de actualiteit waar je blij van wordt:
1. De ontvangst door Paus Franciscus van 100 komieken in het Vaticaan. Ze hebben de Heilige Vader inclusief heel Vaticaanstad aan het lachen gemaakt.
2. De inzet van zoveel mensen bij de herbouw van hun door brand getroffen kerken in Hoogmade en Bovenkerk. Wat een blije gezichten bij alle bewoners, gelovigen en niet gelovigen.
3. Het enthousiasme van de pelgrims in de Sint Jansprocessie in Laren op 23 juni. Met een massale opkomst en zoveel vrolijke en zingende mensen.
4. De totale voetbalgekte van Oranje-supporters die met de bezielende liederen van Rob Kemps (met die lekkere Brabants-Roomse zachte G) en de Snollebollekes delen van Duitsland op zijn kop zetten….van Links naar Rechts !!
5. De voetballers die blijk gaven van vertrouwen op de Allerhoogste door een kruisteken te maken of de ogen naar de Hemel te heffen.
6. De inzet van veel betrokkenen bij het Eeuwfeest van de Sint Petrusschool op 5 oktober. Men vond het vanzelfsprekend dat het feest wordt begonnen met een Plechtige Heilige Mis. Met inzet en plezier wordt hier aan gewerkt en ook weer met Roomse blijheid worden  de Burgemeester en de Bisschop uitgenodigd.
7. En dan …..wijzelf. Met zo’n bloeiende parochie en groeiende deelname aan de kerkdiensten hebben wij een voorbeeldfunctie in ons zo karakteristieke kerkgebouw.
En tenslotte iets persoonlijks. Na de staaroperaties zie ik nu als collectant nog beter wie er TE WEINIG op de schaal gooit. U bent gewaarschuwd.
Nog een fijne vakantie met zon , blije gezichten en hopelijk geen politiek chagrijn meer !
Ad JansenZondag 7 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger: Mw Petra Oostenrijk
m.m.v. het Allegriakoor

Intenties:
Conny van Weerdenburg, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk, Jill Krenn-Carter, Elisabeth Giling-Feuerstake, ouders van Nieuwkerk-Saan, Sef Roovers, Henny van Nieuwkerk-Ottens

07 juli 2024 14e zondag door het jaar Ez. 2,2-5 – Mc. 6,1-6
In de eerste lezing horen wij hoe de profeet Ezechiël door God de boodschap krijgt om zijn boodschap te verkondigen, of de mensen willen luisteren of niet. Het is een heilig moeten. Ook voor Jezus, die in zijn eigen stad niet geëerd werd. Ze worden gedreven door hun roeping, en hun uithoudingsvermogen is een teken van geloof en geloofwaardigheid, zowel bij Ezechiël als bij Jezus.

Zondag 14 juli om 10.00 uur: Oecumenische viering in de Ontmoeting (Schoolstraat 8)
Voorgangers dominee Wim Brouwer en pater Bert Wooning
m.m.v. het PeeBeekoor

Intenties
Overleden ouders Kok-Bakker, Greet Vrolijk-Overwater, Tineke Saan, overleden ouders Saan-Spronk, overleden familie Pappot, Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Frank Engelbregt,

14 juli 2024 15e zondag door het jaar Amos 7,12-15 – Mc. 6,7-13
In de eerste lezing horen we van het vrijmoedig optreden van Amos, geroepen en gezonden door God. In het evangelie is dat verteld van de leerlingen van Jezus, geroepen en gezonden door hem, twee aan twee. Amos gaf er tijdelijk zijn beroep voor op, zo ook de leerlingen van Jezus. Eerst tijdelijk, later misschien zelf definitief.


Inschrijven voor deelname voorbereiding Eerste Heilige Communie
Half september zal de voorbereiding beginnen voor de kinderen uit de parochies ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus’ Banden die in mei 2025 hun Eerste Heilige Communie willen doen. Ongeveer 1x per 3 a 4 weken komen wij op zaterdagmiddag bij elkaar om te bidden, te lezen uit de bijbel en opdrachten te doen die passen bij het thema van de bijeenkomst. Kinderen kunnen meedoen vanaf ongeveer 8 jaar (basisschool groep 4). Opgeven kan t/m 10 september via de website of d.m.v. het inschrijfformulier achter in de kerk.


Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties, voor die periode, voor 14 juli door te geven.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.