Allegria Koor

Het Allegria Koor is een gemengd koor voor 30+ers die graag een afwisselend en up to date repertoire zingen.

Het is een gezellig, hecht en actief koor dat regelmatig nieuwe liederen instudeert onder leiding van een ervaren dirigente. Het koor telt momenteel 34 leden.

Het Allegria koor repeteert om de week en zingt gemiddeld om de 6 weken tijdens vaste en bijzondere vieringen, zoals Pasen en Kerstmis, in de kerk. Naast de muzikale medewerking in onze kerk wordt er ook één á twee keer per jaar buiten de deur gezongen.

Repetitie

Dag:       Woensdag (om de week)

Tijd:       19.30-21.30 uur

O.l.v.:    Hans van der Meer

Waar:    St. Petrus’ Banden kerk, Hartveldseweg 25

Kosten: 50 euro per jaar

Zing je mee?

Wil je een keer komen kijken of weet je al dat je graag mee wilt zingen?

Neem dan contact op via: Email: martinahogenaar@gmail.com