Diaconie

De werkgroep Diaconie organiseert en ondersteunt jaarlijkse vele activiteiten ten behoeve van de St. Petrus Banden parochie, de Diemense gemeenschap en mensen die wat extra persoonlijke aandacht en zorg kunnen gebruiken.

Een greep uit de activiteiten:

Organiseren van de diaconale zondag (november), waarbij jaarlijks de opbrengst van de collecte wordt besteed aan kerstpakketten voor parochianen die dat in het bijzonder kunnen gebruiken.

In samenwerking met de Voedselbank: De actie ‘Rugzakje’. Hierbij ontvangen, tijdens de vakantieperiode, kinderen van een aantal door de Voedselbank ondersteunde gezinnen een leuke cadeaubon.

De jaarlijkse Seniorendag (september/oktober)

Ondersteuning van Diemense Kerstommegang

Ondersteuning van Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost. Een leefgemeenschap voor mensen in nood, ontstaan vanuit de Catholic Worker beweging.

In zeer uitzonderlijke gevallen; ondersteuning in natura aan mensen die dat nodig hebben.

Jaarlijks organiseren Vastenactie

Verzorgen van felicitatiekaarten aan parochianen die een kroonjaar bereikt hebben (65, 75, 85, 90 jaar en ouder).

Rondbrengen van gedachteniskruisjes van overleden parochianen.

Donaties

Iedere bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten van de werkgroep Diaconie is van harte welkom. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer:

NL48RABO0393607828

T.n.v. PCI (Diaconie St. Petrus’ Banden Diemen)

Wanneer

Werkgroep komt om de zes weken bij elkaar.

Meehelpen?

Wil je, regelmatig of incidenteel, meehelpen met activiteiten?

Meld je dan aan via:

Email m.moonen3@chello.nl

Of:  info@sintpetrusbanden.nl