Parochieraad

De parochieraad bestaat uit afgevaardigden uit alle parochie werkgroepen en koren. De raad komt tweemaal per jaar bijeen en geeft advies over het beleid van het bestuur.