Koster groep

De vrijwilligers van de Koster groep zorgen voor een prettige sfeer en het in goede banen leiden van de reguliere en speciale vieringen.

Voorafgaand aan de vieringen maken zij de kerk gereed voor de mis, door het verzorgen van de verlichting en verwarming, en het ontsteken van de kaarsen. Daarnaast maken zij het altaar klaar voor Eucharistie of Woord en Communievieringen, en zorgen ervoor dat de klok geluid wordt om de mis aan te kondigen.

De Kosters helpen graag wanneer er vragen zijn over het verloop van de viering, of wijzen de weg wanneer iemand voor het eerst komt.

Wanneer

De leden van de Koster Groep zijn bij toerbeurt actief. In de regel hebben de leden ieder een maandelijke vaste viering die zij zelfstandig verzorgen. Ook zijn zij actief tijdens speciale vieringen zoals Pasen en Kerst.

Dag: Iedere zondag (bij toerbeurt)

Tijd: ca 09.30/10.00 uur tot ca 12.00 uur

Rouw en Trouw missen: Op afroep.

Speciale gelegenheden (Pasen, Kerst, etc.): Inzet volgens vooraf besproken rooster

Overleg: Eenmaal per jaar in oktober/november – bespreking rooster voor het volgende jaar.

Meehelpen?

Een Koster is tijdens de viering de gastheer/gastvrouw van onze kerk, die ervoor zorgt dat alles goed geregeld is en de kerkbezoekers prettig worden ontvangen. Is dat iets voor jou?

Meld je dan aan via het parochiesecretariaat.