Collectanten Groep

De leden van de Collectanten Groep St. Jozef Labre zorgen tijdens reguliere en speciale vieringen in de kerk voor het ophalen van de giften, die bijdragen aan de bloei en het instant houden van onze kerk en parochie.

St. Jozef Labre

Benedictus Jozef Labre (Amettes, 25 maart 1748 – Rome, 16 april 1783) is een heilige van de Katholieke Kerk en de patroonheilige van onze collectanten groep.
Jozef probeerde bij verschillende kloosterordes toe te treden. Toen dat niet lukte besloot hij “vagebond van God” te worden. De rest van zijn leven besteedde hij aan bedelen.
Jozef stierf, ongeveer 35 jaar oud, op de trappen van de Santa Maria ai Monti in Rome.

Wanneer

De collectanten zijn bij toerbeurt actief en collecteren tijdens de vieringen in koppels van twee personen:

Iedere Zondag tijdens de vieringen van 10.30 – 11.30 uur. Tijdens Speciale vieringen zoals, Allerzielen, Aswoensdag, Goede Week, uitvaarten etc.

Daarnaast is er vier of vijf keer per jaar een gezamenlijk overleg om het rooster in te vullen.

Meehelpen?

Gaat u regelmatig naar de kerk en vindt u het leuk om een paar keer per maand te collecteren tijdens de vieringen?
Ondersteun dan de Collectanten Groep en meldt u aan als collectant.

U kunt hiervoor na de viering één van de collectanten aanspreken of contact opnemen met het secretariaat.