Stanza dameskoor

Het Stanza Koor is een koor voor dames van jong tot oud. Het 40 leden tellende koor is opgericht in 1980 en heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd.

Zingen bij het Stanza koor betekent: met een leuke groep dames liederen instuderen voor het begeleiden onder andere Eucharistievieringen en het zingen tijdens ‘rouw en trouw’ vieringen.

Het koor zingt ook regelmatig tijdens speciale vieringen zoals Kerstmis, Aswoensdag, Witte Donderdag en Allerzielen en op verzoek bij bepaalde gelegenheden.

De repetities worden altijd afgesloten met een rondje koffie en het uitwisselen van nieuwtjes! Aan het eind van het seizoen wordt er, als afsluiting van een jaar hard werken, een uitje, een etentje of een gezellige avond georganiseerd.

Repetitie

Dag:       Maandag

Tijd:       10.00 – 11.30 uur

O.l.v.:    Nellie Damman (dirigente) en Hans van der Meer (pianist)

Waar:    St. Petrus’ Banden kerk, Hartveldseweg 25

Kosten: 10,- per jaar, voor de ‘Lief en Leed pot’

Zin om ook te komen zingen?

Kom dan eens kijken en luisteren op een maandagmorgen.

Weet u al dat u lid wilt worden? Of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de secretaris: m.westerbeek3@kpnplanet.nl