Kerkhof

Locatie

Het RK kerkhof van de St Petrus’ Banden parochie ligt achter de kerk aan de Hartveldseweg 25.


Begraven op het Kerkhof

Het kerkhof is bedoeld voor de parochianen van de St. Petrus’ Banden parochie en parochianen van een drietal naburige parochies (zie tarievenlijst).

Voor vragen met betrekking tot het organiseren van een begrafenis, of het onderhoud van het kerkhof kunt u contact opnemen met Thea Meyer via telefoonnummer 06 – 53319781


Administratie

De administratie van het kerkhof wordt verzorgd door Begraafplaats Buitenveldert. U kunt contact opnemen met de administratie via:

E-mail:  info@begraafplaats-buitenveldert.nl

Telefoon: 020 – 662 98 90


Uitvaart Ceremonie

Een begrafenis op ons kerkhof kan voorafgaan door een uitvaart in onze kerk.  Een uitvaart kan worden begeleid door het Stanza dameskoor.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met het parochie secretariaat.


Tarieven en Reglementen

De tarievenlijst en begraafplaatsreglementen zijn vastgesteld door het Locatiebestuur.

Voor uitvaarten na 14.00 ‘s middags wordt  een toeslag in rekening gebracht.

Tarievenlijst 2021 (Jaarlijks geïndexeerd)

Tarievenlijst 2022 (Jaarlijks geïndexeerd)

Tarievenlijst 2023 (jaarlijks geïndexeerd)

Reglement wijzigingsdatum 1-8-2018


Bordjes bij graven

Bij een aantal graven op ons kerkhof staat een bordje met het verzoek contact op te nemen. In dat geval is de graftermijn verstreken of is er een ander probleem betreffende het graf.

Als de termijn is verstreken of er een ander probleem voordoet, zal er binnenkort contact met de grafnemer worden opgenomen (voor zover daarvan de actuele contactgegevens bekend zijn).
Heeft u een bordje aangetroffen bij het graf, waar u verantwoordelijk voor bent of kent u de rechthebbende van een graf met een bordje? Neemt u dan s.v.p. contact op met de begraafplaatsadministratie.


Ruimen van graven

Een graf kan worden geruimd, nadat de wettelijke termijn (of de termijn van het grafrecht) is verstreken.

Hieraan voorafgaand wordt contact opgenomen met de rechthebbende via het bij de administratie bekende contact adres*. Daarnaast wordt een bordje bij het graf geplaatst met daarop het verzoek contact op te nemen.

Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek, zal het graf na verstrijken van de termijn worden ontruimd. De kosten daarvan worden in rekening gebracht bij de rechthebbende.

*Bent u rechthebbende en wijzigt uw adres? Informeer dan tijdig de begraafplaatsadministratie.


Onderhoud

Het onderhoud van de begraafplaats wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de Kerkhofgroep. Meer informatie treft u op de Kerkhofgroep pagina. Het onderhoud en de beplanting van de graven laat de Kerkhofgroep graag aan de nabestaanden over