Werkgroepen

Net als elke parochie kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers.

Hieronder een lijst van alle werkgroepen die onze parochie draaiende houden:

Bloemengroep
Collectanten
Communie thuis
Diaconie
Kerk autodienst
Kerkhofgroep
Kindernevendienst
Koffiegroep
Kosters
Lourdeswerk
Nominatie Petrus beeldje
Restauratiefonds
Schoonschip
Secretariaat