Eerste Communie

1e Heilige Communie

In de even kalenderjaren wordt in juni een speciale viering gehouden waarbij parochianen het sacrament van de 1e Heilige Communie ontvangen.

Voor de deelnemers wordt een speciaal 1e Heilige Communie project opgezet met een aantal voorbereidingsbijeenkomsten.

Omdat deze voorbereiding samen met de parochie HH Martelaren van Gorcum en Anna/Bonifatius, Gerardus Majella wordt gedaan, kan de locatie van de voorbereidingsbijeenkomsten en de uiteindelijke slot viering wisselen. In de regel is dit in de HH Martelaren van Gorcum of in St Petrus’ banden.

Op het moment dat er een nieuw communie project wordt voorbereid door het pastorale team wordt er in de vieringen, in parochie blad Saamhorig, en op de websites melding gemaakt.

Onafhankelijk hiervan kunnen parochianen en ouders (van kinderen vanaf groep 4) al in de loop van het voorafgaande jaar opgeven via het secretariaat. Zij ontvangen dan in ieder geval een persoonlijke uitnodiging als het project gaat beginnen.

Communie Thuis

Iedere 1e vrijdag van de maand kunnen parochianen, die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer in staat zijn zelf naar de kerk te komen, thuis de communie ontvangen. Een parochiemedewerker komt deze dan bij hen brengen. Parochianen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden via het secretariaat.

Virtuele Communie

De RK Kerk is gewend om bij veel mensen de communie thuis (in de eigen woning, zorginstelling, ziekenhuis) te brengen. Nu het niet langer mogelijk is om deze bezoeken af te leggen heb ik gezocht naar andere vormen voor dit pastoraat.

Ik heb een filmpje gemaakt over en van een vorm van huis communie. De gedachte is dat betreffenden dit filmpje op gezette tijden kunnen bekijken. Om zo toch het gevoel te houden iets van het ontvangen van de communie mee te maken. Dit kan ook het gevoel van verbondenheid met de      gemeenschap van gelovigen voeden. Ik realiseer me terdege dat niet ieder van hen voldoende thuis is op het gebied van moderne media om zélf het filmpje te vinden op internet. Maar ik vertrouw dat er een familie lid is (als die wél kan bezoeken),  personeel van de zorginstelling, en/of een geestelijk verzorger die bereid is om sámen met hen dit filmpje te bekijken.

Diaken Han Hartog