INLEIDING VIER KOREN VIERING 2022

We zijn bij elkaar voor een bijzondere en feestelijke viering. Feestelijk omdat al onze koren zullen zingen vandaag. Feestelijk omdat – ondanks alle moeilijkheden in het verleden, en ondanks alle zorgen over de toekomst – we weer aan een nieuw parochie seizoen gaan beginnen. 

Want zorgen zijn er genoeg. We hoeven alleen maar om ons heen te luisteren. Steeds meer Nederlanders hebben moeite om het huishoudboekje op orde houden. Steeds meer huishoudens staan onder water: er moet maandelijks meer betaald worden dan er aan inkomsten binnen komt.

En: zo is het ook in de Kerk. De corona periode heeft reeds bestaande ontwikkelingen versterkt. Minder mensen op zondag in de kerk. Minder bijdragen in de collecte schalen. Minder vrijwilligers – en professionals – om het werk te doen. Er is een verandering in klimaat opgetreden die maakt dat men op sommige plaatsen in het bisdom onder water staat. Versnelde en intensievere samenwerking is meer dan ooit geboden. Soms rest er niets anders dan snélle, en pijnlijk drastische ingrepen.

Ook binnen samenwerkingsverband Clara en Franciscus is die klimaatsverandering merkbaar. En ook de toekomst van parochie Sint Petrus’ banden in Diemen is daardoor niet zonder zorgen.

Tóch durven wij vandaag de vlag uit te hangen! En: niet half-stok, maar helemaal in de top! Want we beginnen aan een nieuw parochie seizoen. Daar beginnen we vól vertrouwen aan.

Want we hebben een vastbesloten bestuur dat uitblinkt in omvang en in passie. Ondanks externe factoren die herhaaldelijk en onverwacht op de rem trappen, sturen zij de parochie de toekomst in. En we hebben talloze vrijwilligers die zich met evenveel passie inzetten op allerlei terreinen. In dit nieuwe seizoen verdient ook het pastoraat hernieuwde aandacht en versterking.

Geld is belangrijk. Ook voor een parochie. Maar geld is daar niet hét belangrijkste. De belangrijkste bestaansgrond van parochie Sint Petrus’ banden dat bent ú. Juist vanwege úw passie. Úw passie om elke week weer te komen. Om ons, samen gekomen in onze kerk, verbonden te weten als gelovige mensen. Verbonden in het Woord uit de Bijbel. In het Brood uit de Eucharistie.

Zolang wij dát geloof – elke week weer – maar blíjven vieren, dan zullen we wegen blijven vinden dwars door zorgelijke tijden heen. Dan blíjven we een herkenbare plek van geloof, hoop en liefde in Diemen. Dan blíjven we een gemeenschap waar toevlucht gezocht én gevonden wordt. Een gemeenschap die zich niet naar binnen afsluit, maar dienstbaar wil zijn in deze verwarrende wereld.

Han Hartog, september 2022

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.