Hendricus Petrus Gerardus Maria van Wel

22 – 11 – 1955 – 06-04-2022

Avond wake, aanvang 12-04-2022 om 19:00

Uitvaart aanvang 13-04-2022 om 10:30