Stille Omgang AFGELAST

Het Gezel­schap van de Stille Omgang in Am­ster­dam heeft donder­dag­mid­dag 12 maart besloten om de Stille Omgang 2020 vanwege het corona­vi­rus niet door te laten gaan. Het gezel­schap verzoekt de deel­ne­mers dan ook om op zater­dag 21 maart 2020 niet naar Am­ster­dam te komen. Deze afge­las­ting betreft ook de jon­ge­ren­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk.

Het is precies 675 jaar gele­den dat in Am­ster­dam tij­dens de Vasten­tijd in de Kalver­straat het H. Mirakel van Am­ster­dam plaatsvond. Jaar­lijks trekken duizen­den bede­vaart­gan­gers uit het hele land naar Am­ster­dam om dit H. Mirakel te her­denken en de Stille Omgang te lopen. Dat zal dit jaar helaas niet moge­lijk zijn vanwege het risico van besmet­ting van deel­ne­mers met het Corona­vi­rus. Dat risico geldt uite­raard niet alleen voor de talrijke pelgrims uit Noord-Brabant, maar ook voor de pelgrims uit andere delen van het land.

Het besluit van de organi­sa­tie is beves­tigd met de maat­regelen die op 12 maart door het kabinet zijn af­ge­kon­digd, waar­on­der de maat­regel om alle evene­menten met meer dan 100 personen af te gelasten. en het advies aan kwets­ba­re personen om gezel­schap en busver­voer te vermij­den. Zowel het busver­voer van de pelgrims naar Am­ster­dam als de Stille Omgang zelf vormen een te groot risico.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang in Am­ster­dam zal de vele pelgrims en vrij­wil­li­gers van de Stille Omgang later in 2020 in de gelegen­heid stellen om het jubileum­jaar alsnog op gepaste wijze te vieren. Nadere bericht­ge­ving daarover volgt bin­nen­kort.

Vragen over het afge­lasten van de Stille Omgang 2020 kunnen wor­den gesteld per e-mail:

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.