11-02-2024

Zondag 11 februari 2024 (6e zondag door het jaar)

Carnaval is van oorsprong een feest dat dicht stond bij de natuur. Omdat de winter bijna voorbij was en de lente zich begon af te tekenen, werden maskers opgezet om de boze geesten van de winter af te schrikken en te verjagen, zodat het zonlicht, dat gedurende de winter verdwenen was, terug te voorschijn kon komen en mens en natuur opnieuw tot leven konden komen.

De maskers, die in oorsprong dierenmaskers waren, verschaften de mens symbolisch en tijdelijk de goddelijke kracht van de heilige dieren. Met het ritmisch dansen wilde mens de natuur weer tot leven wekken na de winter waarin de natuur was afgestorven.

Tegenwoordig is carnaval (ook wel vastenavond / vastelavond genoemd = de vooravond van de vasten) voor veel mensen: een laatste keer lekker en uitgebreid eten, vooraleer veertig dagen sober te leven als voorbereiding op Pasen. Carnaval is het feest waarbij de menselijke maatstaven op hun kop gezet worden. Het is: met jezelf en met de anderen kunnen lachen en niet in treurnis en zorgen vergaan.

C. Leterme

Kerkbalans

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. De brieven zijn al bezorgd.. Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft voor haar parochianen. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping vindt en God ontmoet. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Zondag 11 februari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger: pater Yan Asa

m.m.v. het Allegriakoor

Intenties

Helena Kok-Bakker, Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Overleden ouders Leeners-Verheul, overleden familie Pappot

Toelichting lezingen 11 februari

Lev. 13,1-2.45-46 – Mc. 1,40-45

In Leviticus wordt gedragsvoorschriften beschreven voor een melaatse, die onrein werden verklaard.

Zij werden verstoten uit de gemeenschap. Maar in het evangelie raakt Jezus de melaatse aan, zijn liefde doet Hem de meest elementaire sociale verboden met voeten te treden.

Woensdag 14 februari 19.00 uur Aswoensdag (Oecumenische viering In St. Petrus’ Banden kerk)

Voorgangers: dominee Wim Brouwer en mevr. Petra Oostenrijk

m.m.v. het Stanzakoor

Intenties

Overleden ouders Bep en Cor Saan, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, overleden ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks.

Toelichting lezingen 14 februari

Joël 2,12-18- Mt. 6,1-6.16-18

In de eerste lezing doet Joël een oproep tot bekering en tot een collectieve vastentijd. Jezus roept in het evangelie, het centrale deel van de Bergrede op tot gerechtigheid, barmhartigheid, bidden en vasten. Doe dit in het verborgene, in je binnenkamer, uit innerlijke overtuiging.

Zondag 18 februari 10.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Mw Marga Berkhout

Cantor: Maria Meinora. Organist Francis Pettirosso

Intenties:

overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Bernadet Peters-Strategier

Toelichting lezingen 18 februari 2024

Gen. 9,8-15-Mc. 1,12-15

In Genesis lezen we dat God een eenzijdig verbond sluit met Noach en alle levende wezens op aarde, dat er nooit meer een vernietigende vloed zal komen. De boog in de wolken is het teken van dit verbond. Jezus trekt evenals Mozes, de Israëlieten en Elia 40 dagen door de woestijn en wordt door Satan op de proef gesteld. Nadat Johannes de Doper gevangen zat, ging Jezus naar Galilea om te verkondigen.

Palmtakjes.

De oude palmtakjes kunt u weer inleveren. Achter in de kerk staan de manden.

Tijdens de viering van Aswoensdag zullen de palmtakjes worden verbrand.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.