van Week tot Week 01-05-2022

Zondag 1 mei derde zondag van Pasen

Mei maand – Maria maand

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten,

vind je haar toch overal terug, in kerken en kapellen, op hoeken van straten,

verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern van vorm:

Maria, de vrouw zo menselijk nabij, een jonge vrouw uit Galilea met een leven,

getekend door het lijden van haar zoon, moeder van een kind anders dan anderen,

dat van kleins af zijn eigen weg ging. Ze leerde het aanvaarden met het zwaard in haar hart.

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon, op dat moment was er van mannen en leerlingen geen sprake meer:

Ze waren er allemaal vandoor, ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.

God had naar haar omgezien.

Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken. Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. Haar beeld is uit vele kamers verdwenen en toch blijft haar leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.

Erik Stynen


Elke week bespreekt Daken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Deze keer gaat het over het volgende:

Het is onmogelijk om elke dag aan alle wereld burgers te denken. Gelukkig hoeft dat ook niet: het is genoeg om zorg en aandacht te hebben voor die kleine kring met wie we dagelijks leven en werken. Zelfs in zo’n kleine kring kan er af en toe iets mis gaan. Wanneer er iets mis gaat kunnen irritaties ontstaan, die tot tweedracht kunnen leiden.

In onze wereld groeien irritaties van allerlei soort en oorsprong. En laaien ruzies en conflicten op, wordt de vrede bedreigt. Ook hier zoeken we advies voor een nieuwe aanpak.

Hoeveel mensen zijn er nodig om een begin te maken aan nieuwe vrede? Op die manier wil ik vandaag kijken naar het Evangelie…


2022-05-01 Zondag (Derde zondag van Pasen

INTENTIES:

Piet van Kooy, Tineke Saan-Kop, overleden ouders Saan-Spronk,

Co en Jan Post, Johan Post, Kitty Offermanns-Kockelkorn,

Henk van Wel, Bernadet Peters-Strategier

Mededelingen:

10.30 uur          Eucharistieviering m.m.v. het Allegriakoor

                        Voorganger: pater Gerard Noom


2022-05-08 Zondag (moederdag, Vierde zondag van Pasen)

INTENTIES:

In dankbare herinnering aan de overleden familieleden van de fam. Post,

Kitty Offermanns-Kockelkorn, Bernadet Peters-Strategier.

Mededelingen:

10.30 uur          Woord- en Communieviering met instrumentale begeleiding.

                        Voorganger: diaken Han Hartog


Zaterdag 30 april hebben wij Bernadet Peters herdacht tijdens een uitvaartplechtigheid in onze kerk. Op haar verzoek is zij in besloten kring begraven op Zorgvlied.

In onze kerk zijn veel mensen als vrijwilliger aan het werk. Het zijn mensen die zorgen dat de parochie op rolletjes loopt. Bernadet Peters was ook zo iemand. Samen met haar vriendin Ali heeft zij jaren op het secretariaat gewerkt. Met zijn tweeën stelden zij elke keer weer onze  weekbrief “van week tot week”  samen.  Zelfs toen Bernadet ziek werd bleef zij op haar post. Dat heeft zij zo lang vol gehouden tot ze echt niet meer kon maar nog gaf zij niet op en werkte vanuit huis.

Het werk voor de kerk was haar lust en haar leven en ze ging daar heel ver in. Bij het leeghalen van de pastorie moesten alle stukken van vergaderingen, bijeenkomsten etc. gearchiveerd worden. Dat was een heel vies werkje want het stond al jaren te verstoffen op zolder.

Samen met een vriendin heeft Bernadet deze klus op zich genomen en tot een goed einde gebracht. De archivaris van de gemeente die haar leerde hoe ze het aan moest pakken vertelde later dat hij zeer blij met haar was.

En nu is zij niet meer onder ons. Wij zijn dankbaar dat zij uit haar lijden is verlost maar weten dat het voor Hans, hun kinderen en kleinkinderen een vreselijk gemis zal zijn. Zoals ook voor ons……  

We wensen Hans, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte de komende tijd.

Bedankt lieve Bernadet, rust zacht, je hebt het verdiend.


                        Ali van der Schot onderscheiden                                                                                              

Zoals elk jaar om deze tijd worden er lintjes uitgereikt  aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dit jaar waren dat 8 mensen in onze gemeente. Een van hen was “onze” Ali van der Schot. Om twee redenen was dat heel bijzonder, enerzijds is zij de oudste vrijwilliger die vandaag is onderscheiden en anderzijds heeft zij dit 75 jaar gedaan.
De burgemeester schetste haar “carrière” die in 1946 bij de padvinderij begon.
Haar vele jaren in Suriname kwam aan de orde en na haar terugkomst het vele werk dat zij deed voor de kerk, de zonnebloem en de stichting Cordaan.
Toen ik haar na afloop feliciteerde zei ze op haar bescheiden wijze: “ach, als je als maar ouder wordt dan stapelt het zich vanzelf op”.
Dat is wel leuk gezegd en natuurlijk moet je het geluk hebben dat je zo gezond ouder mag worden maar dan nog moet je het wel allemaal willen doen.
Vanaf deze plaats wil het parochiebestuur uitspreken dat we heel trots op haar zijn en dat zij naast de dik verdiende onderscheiding van ons een heel dikke pluim krijgt.
Dank voor alles Ali.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.