van Week tot Week 02 – 01 – 2022

2 januari 2022

                      BEDANKT VOOR JULLIE RIJKDOM !

Door de corona pandemie komen talloze sectoren in de samenleving financieel danig in de knel. De pandemie ligt nog lang niet achter ons. We moeten er rekening mee houden dat het nog geruime tijd nodig zal zijn om beperkende maatregelen te nemen. Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld voor horeca- en andere ondernemers, de cultuur sector, én voor de parochies en bisdommen.

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we gevierd soms in een lege kerk, vaak zo dat niet iedereen een veilige plek kon krijgen. En de koren hebben al lange tijd niet meer op volle sterkte kunnen zingen. Met minder mensen in de kerk is er op de collecte schalen minder bij elkaar gebracht.

Het is natuurlijk zo dat Jezus Zijn Kerk niet is gaan bouwen om er veel geld mee te verdienen. De Kerk is geen bedrijf dat zoveel mogelijk winst wil maken om de aandeelhouders tevreden te houden. Dat niet; toch is Jezus er wél op uit om ons rijk te maken. Niet met geld maar op een andere manier.

Rijk juist op momenten dat alles wegvalt. Rijk door te laten ervaren dat er van álles mogelijk is, juist als al het vertrouwde onmogelijk is. Jezus laat zien dat leven mogelijk blíjft voorbíj alles wat wij als definitief einde zien.

In de afgelopen anderhalf jaar is de vertrouwde manier van parochie zijn inderdaad abrupt tot stilstand gekomen. Maar: er bleek opeens heel veel wél mogelijk. Toen we niet langer gebruik konden maken van de gastvrijheid van De Diem, was er in een oogwenk een níeuwe plek voor het secretariaat. Toen we niet langer mochten vieren met parochianen in de kerk, bleken we opeens wél een livestream te kunnen verzorgen. Een aantal vrijwilligers heeft zich werkelijk het vuur uit de sloffen gelopen om de daarvoor benodigde apparatuur te installeren. De kerkhof groep weet het laatste jaar met toenemend succes het oprukkende onkruid te bestrijden. Het plein voor, naast en achter de kerk heeft een ware metamorfose ondergaan. Er is een nieuwe schuur gekomen. De projecten van de diaconie gingen onverminderd voort: de ondersteuning van de voedselbank, een Paas groet en de Kerstattenties. De kerk kon elke werkdag een uurtje open zijn voor ieder die even rust en stilte zocht. Onze kosters hebben gezorgd dat we onder corona omstandigheden elke zondag weer veilig hebben kunnen vieren. En ze hebben geassisteerd bij uitvaarten, doopsels en huwelijken. En niet te vergeten: het bestuur heeft allerlei zeilen bij moeten zetten om alle corona maatregelen te implementeren. Ze heeft vergaderd en zich meer dan ooit ingespannen om een ieder te informeren waar en wanneer mogelijk.

Kortom: in de afgelopen anderhalf jaar kon er inderdaad veel níet. Maar net zo hard ongelófelijk veel wél! Bovendien: we hebben veel níeuwe initiatieven kunnen ontplooien!

Dat was allemaal nóóit gelukt als wij als parochie Sint Petrus’ banden niet zo rijk waren! Niet rijk aan geld, want dat zijn we zéker niet. Maar rijk aan gemotiveerde, gepassioneerde en getalenteerde parochianen die als het er op aan komt zich tomeloos in willen zetten voor hún kerk. Want juist met déze mensen rekenen we ons rijk!

Het bestuur en pastor van de parochie is hen zéér erkentelijk voor alles wat ze tot stand hebben gebracht in de afgelopen tijd. Mede door déze rijkdom ziet ze de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. En wenst allen een gezegend en gezond 2022.   Pastor Han Hartog en locatiebestuur

2022-01-02 Zondag

“Openbaring Des Heren”

Intenties:

Karel Blok, Kitty Offermans-Kockelkorn, Henk Scholten, Diny Berger, Jan en Co Post. Thea Karbet-Klijn, mevr Bouwman-van Veen

Van dag tot dag:

10.30 uur      Eucharistieviering met medewerking van het Hagunnankoor                         Voorganger is pater Mulders

2022-01-09 Zondag

“Doop van de Heer”

Intenties:

Diny Berger, Kitty Offermans-Kockelkorn, Henk Scholten, Bep en Cor Saan Mevr. Bouwman-van Veen

Van dag tot dag:

10.30 uur      Woord- en communieviering m.m.v. het Allegriakoor                         Voorganger is diaken Han Hartog


Vanaf zondag 2 januari zijn de vieringen weer toegankelijk voor de parochianen. Er mogen in totaal maar 50 mensen de vieringen bijwonen. Bij het binnen komen van de kerk moet er een mondkapje gedragen worden en als u een plaats gevonden heeft mag het mondkapje af. Bij het ter communie gaan moet wel de afstand van 1.5 meter in acht genomen worden en moet via het middenpad naar voren en via de zijpaden weer naar de zitplaats gelopen worden.


Van de familie hebben we bericht ontvangen dat op 25 december is overleden onze parochiaan Nicolaas Wilhelmus Meester. We wensen de familie heel veel sterkte toe.


Elke week bespreek ik de Bijbellezingen voor de komende zondag en stel daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: https://youtu.be/CpEKG9ggbCw

Deze keer gaat het over het volgende:

Komende zondag is het zondag Epifanie. We vieren het feest van de Openbaring van de Heer. We lezen het verhaal van een ster die de plaats waar Jezus geboren is aan het licht brengt. 

Wijzen uit het oosten komen daar op af. Ze vinden de stal van Bethlehem. En brengen het Kerstkind en Zijn Moeder kostbare geschenken.

Voor ons is de vraag: hoe komen wíj in die stal? Hoe vinden wíj de weg naar het Kerstkind in de kribbe? Wat is mijn ster in het leven?

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.