van Week tot Week 08-08-2021

Negentiende zondag door het jaar 8 augustus 2021

        MENS IN DE NATUUR

      Natuur , maatschappij en verbondenheid zijn voelbaar o.a. in tuinen en parken..

    Paus Franciscus schrijft: Wanneer wij het hebben over ’milieu’, verwijzen we ook naar
      een bijzondere relatie: die tussen de natuur en de maatschappij die haar bewoont .
      Dit  verhindert ons de natuur te beschouwen als iets dat los van ons staat, of als een
      pure omlijsting van ons leven. Wij zijn hier opgenomen, wij zijn een deel ervan en wij zijn  
      ermee verweven. ( Laudato Si.”139)  

      BIJEN, VLINDERS, INSECTEN

      Bijen worden niet alleen gehouden voor hun honing, maar ook voor de bestuiving van
     gewassen Zij zorgen daarvoor voor een goede vruchtzetting van de fruitbomen.

     Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet ieder ervan de waarde
     met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij allen als geschapen wezens
     elkaar nodig. ( Laudato Si’ 42)

      POEL EN VIJVER

      Een gevoel van innige verbondenheid met andere wezens in de natuur, kan niet echt zijn,
      als er tegelijkertijd uit het hart geen tederheid , medeleven en bezorgdheid is voor de
      mens(..) Alles is met alles verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu

   vereist die verbonden is met een oprechte liefde  en een voortdurende inzet betreffende
     de problemen in de maatschappij. ( Laudato Si’91 )  

     Verbondenheid met mensen en de aarde  vinden we  als we ervoor open staan.!

INTENTIES
zo.  8 aug.  10.30fam. Bernard – Willebrands, Margaretha v.d. Hengel, Pieter Saan, 
Tineke Saan – Kop, overl. ouders Saan – Spronk
overl. ouders Post – Verwerda, Kitty Offermanns – Kockelkorn
Johannes Post, Annie van Rijn – Bakker, Vincenzo Cravotta
Cees Busker
zo.  15 aug.  09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.  15 aug.  10.30overl. ouders van Doorn – Vlek, overl. fam. Pappot, Co en Jan Post
Kitty Offermanns – Kockelkorn, fam. Bon – Snoek
Johannes Post, Annie van Rijn – Bakker, Vincenzo Cravotta
VAN DAG TOT DAG
zo.   8 aug.  10.30Woord- en Communieviering
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 15 aug. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 15 aug. 10.30Eucharistieviering met cantor
Voorganger pater Marianus Jehandut
zo. 22 aug. 10.30Woord- en Communieviering met gelegenheidskoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 29 aug. 10.30Woord- en Comunnieviering met het Hagunnankoor
Voorganger mevrouw Josje Kronenberg

Deze week zit het secretariaat voor het laatst in De Diem.
Volgende week hoort u het vervolg.

Er staat weer nieuwe aflevering klaar van ‘Woord bij het Woord’!
U kunt deze aflevering bekijken door te klikken op deze link:
https://youtu.be/QLcLyyqIVd0

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.