Van week tot week 10-12-2023

Dit is de tweede week van de advent en we denken even aan Maria en Jozef.
Toen zij in Betlehem aankwamen, was de herberg voor hen gesloten.

Misschien heten ze nu Fatima en Achmed, of ook gewoon Carla en Steven…,
zijn ze werkloos of invalide, slapen ze in de metro en moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het bestaansminimum,
staan ze in de klas aan de rand van de groep, kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht.

We stallen mooi hun beeldjes uit naast de kerstboom, maar ook bij ons staan Maria en Jozef nog vaak voor diezelfde gesloten deur.


Het renovatiefonds

Het renovatiefonds heeft in oktober het aanbod ontvangen om een paar dozen boeken op te halen. Deze mochten weg i.v.m. een verhuizing. Met dank aan Nic en Cor zijn de boeken opgehaald en in de schuur opgeslagen. Onderdeel van deze donatie was ook een statenbijbel. Een originele statenbijbel – uiteraard niet meer gloednieuw – uit de 17e eeuw. Omdat het toch gaat om een uniek stuk is besloten dat we deze bij een mooie gelegenheid zoals bijv Monumentendag zullen tentoonstellen in de kerk. Wij zijn de gulle gever erg dankbaar.

17 december KERSTCONCERT met samenzang.

Het kerstconcert met samenzang is een traditie die alle vele jaren in onze St. Petrus’ Bandenkerk wordt gehouden en waarbij iedereen van harte welkom is. Dit jaar dus op zondag 17 december. Het concert begint om 14.30 uur en de kerk is vanaf 14.00 uur geopend. Medewerkende koren zijn dit jaar onze eigen parochiekoren t.w. het Hagunnan koor, het Allegriakoor en het La Stanza dameskoor u allen wel bekend! De muzikale leiding is in handen van Hans v.d. Meer. In de pauze is er een consumptie naar keuze verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. U hoeft dus niet op een droogje te zitten!
De toegang tot het concert is vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert wordt zeer op prijs gesteld. En, zoals bekend, is de opbrengst bestemd voor het St. Petrus’ Banden renovatiefonds. Wij hopen dat heel Diemen, en omstreken, op 17 december de weg naar de St. Petrus ’Bandenkerk zal weten te vinden! U bent welkom!
Tot ziens!
De aktiviteitencommissie.


Zondag 10 december 10.30 uur. Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger; Dhr Hans Peters
m.m.v. het Hagunnan koor
Deze zondag neemt Hans afscheid als voorganger van de Woord- en Communievieringen.
In 1993 heeft hij de cursus gevolgd en in 1995 is hij officieel begonnen als voorganger.
Dit heeft hij altijd met veel plezier en passie gedaan. Wij danken hem hier hartelijk voor.

Intenties
Helena Kok-Bakker, Piet van Kooij, Greet Vrolijk-Overwater, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn, Frank Engelbregt,


Zondag 17 december 10.30 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater Yan Asa
m.m.v. het Allegria koor

Intenties:
Henk van Wel, voor de overleden familieleden van de fam. Pappot, Herman Dekker, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn, Frank Engelbregt,


Eerste Communie en Vormsel

Op 19 november heeft pater Frans Mulders Helene Denz de Eerste Communie en Vormsel gegeven.

Kerstommegang

Op vrijdagavond 22 december is er weer de traditionele kerstommegang door Diemen.
De start is om 17.00 uur bij het gemeentehuis en het einde is om 18.00 uur bij de
St. Petrus’Banden kerk op de Hartveldseweg.
Iedereen is welkom. Je mag verkleed komen of lichtjes of een lampion meenemen.
Onderweg zal op meerdere plaatsen het Kerstverhaal verteld worden en zingen we samen met het PeeBeekoor kerstliedjes.
Na afloop is er een warm drankje en wat lekkers.

De kerststal, grenzeloos mooi

Voor de 25ste keer kunt u op 17 december en daarna van 26 december tot Driekoningen genieten van een unieke en sfeervolle kerstgroepententoonstelling met ruim 150 groepen. Kom en geniet van deze vaak ontroerende uitingen van volksdevotie en volkskunst uit de gehele wereld. Dit keer is het thema: “De Kerststal, grenzeloos mooi”.
Feestelijke opening 17 december 2023, om 11.30 uur m.m.v Jubilemus Domino.
De expositie is open:
17 december, 26 december tot en met 7 januari 2024,1 januari gesloten.
Dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In de weekends zijn er rondleidingen door het fraaie kerkgebouw. Toegang vrij en rolstoeltoegankelijk https://sites.google.com/view/kerststallenamsterdam

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.