van Week tot Week 11-04-2021

Beloken Pasen 11 April 2021
Beste medeparochianen,

Hierbij willen wij u informeren over wijzigingen binnen het Pastoraal Team
Per 1 juli 2021 krijgt pater James Arul een nieuwe aanstelling. Daartoe heeft het provincialaat
van de orde SVD besloten. De congregatie heeft hem elders nodig en zijn kwaliteiten zullen binnen
Missiehuis St. Michael te Steyl ingezet worden . Dit betekent dat wij helaas afscheid moeten nemen
van pater James.

Vrijdag 19 maart j.l. is door het pastorale team en de roosters van de locaties een rooster opgesteld
voor de tweede helft van 2021. Hierin is rekening gehouden met deze wijziging.

Begin volgend jaar kan mogelijk vanuit vanuit de orde SVD een nieuwe jonge pater in Duivendrecht
benoemd worden. Hier is echter nog geen besluit over genomen. Voor de komende periode, vanaf
1 juli, heeft pater Yan aangeboden zijn aanstelling uit te breiden. We zijn dankbaar voor dit aanbod
en dit wordt meegenomen in de gesprekken die hierover gevoerd gaan worden.

In februari j.l. liep de benoeming af van pater Bert Wooning als administrator van de
samenwerkingsverband Clara en Franciscus. In samenspraak met de provinciaal van de orde SVD en
bisschop Hendriks heeft pater Wooning aangeboden langer administrator te blijven. Van deze
optie is dankbaar gebruik gemaakt, en de benoeming is verlengd tot 1 juli 2021.

In het komend half jaar zal pater Marianus verder ingewerkt worden om per juli het
administratorschap over te nemen, als hij pastoor wordt van het SWW Clara en Franciscus .
Pater Marianus en pater Wooning zullen de komende periode verder samen optrekken en met het
bestuur wordt op korte termijn een taak-en werkverdeling afgesproken. Wij willen pater Woning
hartelijk danken voor zijn bereidheid langer betrokken te blijven bij ons samenwerkingsverband!

Bestuur Samenwerkingsverband Clara en Franciscus.


_ Christus is niet in de wereld gekomen opdat we hem zouden begrijpen, maar
opdat we ons aan hem vast zouden klampen, opdat we ons eenvoudig door hem
laten meeslepen in het ontzaglijk gebeuren van de opstanding.
Dietrich Bonhoeffer.

INTENTIES
zo. 11 april  10.30overl. ouders Post – Verwerda, Wil Met – Bieshaar
Kitty Offermann – Kockelkorn
zo. 18 april  09.30overl. fam. Le Cat – Meddens
zo. 18 april  10.30Bep en Cor Saan, Margaretha v.d. Hengel, 
overl. ouder van Doorn – Vlek, overl. fam. Pappot
in dankbare herinnering overl. familieleden fam. Post, 
fam. Bon – Snoek, Wil Met – Bieshaar
Kitty Offermann – Kockelkorn
VAN DAG TOT DAG
zo. 11 apr. 10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
Voorganger diaken Han Hartog   
zo. 18 apr. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 apr. 10.30Eucharistieviering met een duo o.l.v. Henk v.d. Meer
Voorganger pater Gerard Noom
zo. 25 apr. 10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger de heer Hans Peters
zo.  2 mei  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  2 mei  10.30Eucharistieviering met het Allegriakoor
Voorganger pater Marianus Jehandut

Er staat weer nieuwe aflevering klaar van ‘Woord bij het Woord’!

U kunt deze aflevering bekijken door te klikken op deze link:
https://youtu.be/fs6mq2UUOj8

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.