Van week tot week 14-4-2024

WiFi

God is als hele goeie WiFi. Je kunt geen van beide zien, maar als je verbinding maakt, gaat er een hele wereld open.
Hij is er gewoon, ergens, en lijkt te wachten tot ik inlog.
Of er een wachtwoord is?, vragen de slimmeriken dan misschien.
Het kruisteken, bijvoorbeeld. Niet zo moeilijk te raden, dus iedereen kan connectie maken.
Hacken is onmogelijk. God heeft met ieder van ons een unieke relatie.
Hij kent me beter dan ik mezelf ken. Dat ik er mag zijn zoals ik ben, met al mijn tekortkomingen en zorgen, maakt me warm vanbinnen.
Van daaruit probeer ik anderen op mijn beurt graag te zien zoals ze zijn.

Lieve Wouters

Boeken- en Platenmarkt

Met een geslaagde, drukbezette, Kerstmarkt en een goed bezocht Kerstconcert
heeft de activiteitencommissie 2023 afgesloten. Na een paar maanden rust is het nu tijd voor de volgende actie en wel de boeken- en puzzelmarkt. Deze zal worden gehouden op zaterdag 20 april a.s. van 10.30 tot 15.00 uur. Wij hopen dat velen ook nu weer de gelegenheid te baat zullen nemen om hun voorraad lees- en puzzelvoer aan te vullen, ook al met het oog op de naderende vakanties!
Er is een groot assortiment, dus keuze voor iedereen!
Misschien wilt u wel nieuwe boeken of puzzels inslaan, maar wilt u eerst nog wel wat opruimen. Dan kunt u deze inleveren op woensdag 17 april tussen 19.00 en 19.30 uur in de St. Petrus’ Banden kerk. Wij zien u graag op zaterdag 20 april!!

Om het bovenstaande in goede banen te leiden hebben wij natuurlijk weer de hulp van “sterke mensen” nodig om alles vanuit de schuur naar de kerk te sjouwen. Ook dit zal op zaterdag 20 april plaatsvinden. Aanvang 09.00 uur en na afloop om 15.00 uur en wat er nog over is, weer terug naar de schuur te brengen.

De activiteitencommissie

Vastenactie.
De opbrengst van de vastenactie ( zakjes en collecte) voor water op West-Timor heeft €  868,90 opgebracht.Zondag 14 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering met kindernevendienst.
Voorganger: mw. M. Berkhout
m.m.v. Mw Nel Damman en Dhr Hans van der Meer

Intenties
Helena Kok-Bakker, Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, Overleden ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Everarda Zeinstra-Brouwer

14 april 2024 3e zondag van Pasen Hand. 3,13-15.17-19 – Lc. 24,35-48
Uit onwetendheid eisten, en eisen ook nu nog, mensen de dood van de Heer. Wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat de Messias zou sterven heeft Hij in vervulling doen gaan. De mens heeft de Schrift en bekering van het hart nodig om dit te begrijpen dat God de heerlijkheid schenkt aan zijn Dienaar en Hem aan het hoofd stelt van alle levenden. Jezus verschijnt aan twee van zijn leerlingen, en eet met hen. Zo laat Hij zien met lichaam en geest te zijn verrezen en maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Zondag 21 april 10.30 uur: Eucharistieviering.
Voorgangers: pater M. Jehandut en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het PeeBee koor.

Intenties:
Overleden familie Pappot, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Everarda Zeinstra-Brouwer

21 april 2024 4e zondag van Pasen Hand. 4, 8-12 – Joh. 10,11-18 (Roepingenzondag)
In de naam van Jezus, wat betekent “God redt”, geneest Petrus een lamme, en hiermee geeft Lucas aan dat wat Jezus begonnen was, door gaat. Petrus verkondigt een totale ommekeer. Jezus, verworpen, is nu de hoeksteen geworden van een nieuw gebouw, zijn verrezen lichaam. Voor de tegenstanders van Jezus is dat opnieuw onrust en Petrus en Johannes worden ter verantwoording geroepen. In het Evangelie ziet men wederzijdse liefde, De Vader kent de Zoon, en de Zoon de Vader. Op dezelfde wijze kent de Herder zijn schapen, en zijn schapen kennen Hem.

Voortgang restauratiewerkzaamheden voorzijde kerk/ stand van zaken per 06-04-2024

We zijn inmiddels al even onderweg met de restauratiewerkzaamheden aan de entreezijde van het kerkgebouw. Voor een groot deel zijn de dakvlakken aan die zijde inmiddels voorzien van waterkerende folies en is de dakbedekking weer teruggeplaatst. Hiermee zijn deze daken weer waterdicht.
Ter plaatse van de hoogste daken links en rechts van de toren wordt vanaf deze week herstel gepleegd aan de houten draagconstructie van het dak. Dit geschiedt op monumentale wijze, wat wil zeggen dat er authentiek hout wordt gebruikt en nagenoeg exact hetzelfde wordt gewerkt als bij de bouw van de kerk.

Aan de voorgevelzijde zijn verder de slechte delen van de goten en gootlijsten vervangen en is de voorbereiding voor het schilderwerk gestart. In de komende week zal dit verder worden afgemaakt. Ook de daklijst van de tussengang naar de pastorie wordt hersteld en geschilderd.

Hiermee zijn de daken aan de entreezijde van het kerkgebouw waterdicht en liggen de dakpannen vast op het dak. De overige dakvlakken van de kerk maken (nog) geen deel uit van het restauratiewerk, hopelijk kunnen we dit op niet al te lange termijn alsnog ter hand nemen.
De uiteindelijk oplevering is weersafhankelijk; planning is om rond 19 april a.s. gereed te zijn.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.