van Week tot Week 15-01-2023

Zondag 15 januari  (tweede zondag door het jaar A)                   

Een oude rabbi vertelde:

‘Ieder mens is met God verbonden door een draad.

Telkens wanneer iemand een fout maakt, breekt de draad.

Maar als men spijt heeft van zijn fout, dan maakt God de draad weer heel met een knoop.

Daardoor wordt de draad wel korter dan voordien. En komt de mens die fout handelde dus een beetje dichter bij God!

Zo komen de mensen van fout tot spijt, van knoop tot knoop steeds dichter bij God. Zelfs zonden zijn dus nog ergens goed voor!’

Naar een Joods verhaal

XXX

Kerkbalans

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Voor de kerkbalans lopers.

Vanaf zondag, 15 januari, zullen de tasjes, voorafgaand aan de 10.30 uur dienst, achter in de kerk staan. Zoals altijd is er een aftekenlijst, graag even tekenen dat je alles meegenomen hebt. Hoewel we erg zorgvuldig proberen te werken, toch nog graag even de inhoud controleren. 

Mochten er toch nog onvolkomenheden zijn of dat er andere vragen zijn, neem even contact op met het secretariaat.

Vergeet geen eigen pen mee te nemen; opmerkingen graag weer op de looplijst vermelden.

Inleveren kan vanaf 31 januari as.  Achter in de kerk staat een doos waar je je tasje met looplijst en retourenveloppen in kwijt kunt (de kerk is dagelijks open tussen 12:00 en 13:00 uur met uitzondering van zaterdag en maandag). Bij tasjes waar ook contanten in zitten, graag  inleveren op het secretariaat.  Open: maandag, donderdag en vrijdag tussen negen: 9:00 uur en 11:00 uur.

Zondag 15 januari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger pater Yan Asa

M.m.v. het Allegriakoor

Intenties:

Kornelius Offermanns, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Herman Dekker, Ida Ramdat Misier-Panday, Mw. Jamila Nazir.

Zondag 22 januari 10.00 uur Oecumenische Viering in de Ontmoeting!!!!!

Voorgangers: Diaken Han Hartog en dominee Elsa Aarsen-Schiering.

Met m.m.v. het Stanza koor.

Intenties:

Kornelius Offermanns, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Herman Dekker, Ida Ramdat Misier-Panday, in dankbare herinnering aan de overleden familielieden van de familie Post,

Deze zondag is er geen streaming vanuit de Sint Petrus’Bandenkerk, omdat de viering in de Ontmoeting is, Schoolstraat 8.

U kunt deze kerkdienst volgen via STUDIODMN; kabelfrequentie FM 103.3; via de ether FM 106.1 of via http://www.studiodiemen.nl.

Bijbellezing.

Elke week bespreekt diaken Han Hartog  de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Waar doe ik goed aan? Op welke manier draag ik werkelijk iets bij aan de gemeenschap? Als ik kan kiezen tussen twee mogelijkheden. Óf: twéé mensen even bellen voor een kort praatje, even horen hoe het gaat. Óf: voor één bezoek bij iemand thuis; de tijd nemen, er écht zijn. Op welke manier ben ik écht dienstbaar?

Internationale week van gebed.

In deze internationale Week van gebed voor de eenheid van christenen bidden we voor onze gebroken wereld, waar veel onrecht is vanwege racisme en ongelijkheid. We bidden dat we als broeders en zusters in Christus in iedere mens het beeld en de gelijkenis van God zien en dat we goed zijn voor elkaar en elkaar recht doen.

Bingo.

Op woensdag 25 januari is er weer bingo in de Diem. Het begint om 14.30 uur.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.