van Week tot Week 15-10-2023

Zondag 15 oktober 2023 ( 28e zondag door het jaar)                    

Als je je soms afvraagt

wat heeft het allemaal voor zin?

Wat is de zin van mijn leven?

Stroop dan je mouwen op

en kijk om je heen.

Help wie hulp nodig heeft

troost wie troost nodig heeft

heb lief wie liefde nodig heeft.

Het geluk en de liefde

die je zo aan anderen geeft

krijg je honderdvoudig terug

en geeft zin aan je leven.

Lucasforlife

Bijbellezing

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link:

Jezus vertelt vaak over het Rijk der hemelen. Het is zoals een groot feest. Veel mensen in Nederland gaat het goed: voor hen lijkt het elke dag wel feest. Een comfortabel huis, iedereen in het gezin gezond, allemaal zinvolle bezigheden, genoeg te eten en te drinken.

Voor teveel ook is het níet aldoor zo’n groot feest. Tocht het huis aan alle kanten. Duurt de maand langer dan het inkomen reikt. Mensen die níet welkom lijken te zijn op het feest van een welvarend land als Nederland.

Zondag 15 oktober 10.30 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst

Voorganger: pater Henk Janssen

m.m.v. Allegria

Intenties:

Voor de overleden familieleden van de fam. Pappot, Bep en Cor Saan, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Cornelis Houweling, Aziz Yonan, Overleden ouders aan de Stegge-Koomen

Zondag 22 oktober 10.30 uur Woord-en Communieviering

Voorganger: diaken Han Hartog.

m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:

Henk van Wel, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Voor de overleden familieleden van de familie Meerleveld-van Baarsen, Dankbare herinnering familie van der Schot.

Bingo.

Op woensdag 25 oktober is er weer bingo in de Diem. Het begint om 14.30 uur.

Heilig jaar.

In het jaar 2025 wordt in de Kerk weer een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden, bedoeld om de gelovigen extra te laten profiteren van de geestelijke schatten van de Kerk van Christus. Cen-traal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Centrum van een Heilig Jaar is Rome. Daar worden dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van vier basilieken plechtig geopend, zodat pelgrims via deze deuren de kerken op hun pelgrimstocht kunnen betreden.

Nationale bedevaart

De voorbereidingen in Rome zijn al in volle gang. Zo is het thema al bekend: Pelgrims van Hoop. Ook in ons land wordt al naar het Heilig Jaar 2025 gekeken. Zo zullen alle Nederlandse bisdommen van 26 april t/m 3 mei een gezamenlijke, nationale, bedevaart houden.

Ook ons bisdom doet hier volop aan mee en iedereen is uitgenodigd: alle parochies, pastores en parochianen, en vooral de gezinnen, grootouders en kleinkinderen, jongeren. Geprobeerd wordt ook een zorgreis te organiseren.

Verdere informatie volgt nog.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.