Van week tot week 17-03-2024

Zondag 17 maart 2024 ( Vijfde zondag van de Veertigdagentijd)
                 


Over twee weken vieren we Pasen, het feest van de verrijzenis,
waarin alles weer nieuw wordt.
Mogelijk hebben we behoefte aan nieuwe ogen,
omdat deze van nu teveel in zwart-wit kijken, 
willen we nieuwe oren die niet zo selectief luisteren,
of een nieuwe tong nu de onze wat te scherp is geworden,
of een ander hart gezien het huidige bijna zo hard geworden is als een steen,
of misschien willen we gewoon een andere neus  omdat we die nu al te dikwijls overal tussen gestoken hebben,
of misschien nieuwe voeten omdat we toch niet zo vast in onze schoenen staan.
God, help ons om nieuw te worden en jouw verrijzenis in ons gestalte te geven.


Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus)
Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.
In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van de Verlosser’.  Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen  voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.
Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers.
In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.
In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden.
Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen. Op dinsdag is de terugreis naar Nederland. De kosten voor de bedevaart zijn: €325. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl


Zondag 17 maart 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater G. Noom
m.m.v. het Hagunnankoor
Intenties:
Diny Berger, Cor en Bep Saan, overleden familie Pappot,
Thea Mars-Wilmsen

Tijdens de kindernevendienst worden er Palmpaasstokken gemaakt.

17 maart 2024 5e zondag veertigdagentijd Jer. 31,31-34 – Joh. 12,20-33
In de eerste lezing wil God door een nieuw Verbond afzien van alle tussenschakels, zelf een geschreven wet. God zal zelf de wet in de harten van de mensen griffen en zo in hun binnenste  een onwankelbare trouw ontluiken. Nog voor het kruis voor zijn Zoon werd opgericht, openbaart God er de vruchtbaarheid van. Als de Grieken Jezus willen zien, is dat een aankondiging dat het uur is gekomen om alle volkeren te verzamelen. De stem uit de hemel belooft aan de Gekruisigde dat Hij verheerlijkt zal worden en Koning zal zijn.

Zondag 24 maart 10.30 uur: Eucharistieviering.
Voorgangers: pater F. Mulders en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het PeeBee koor
Intenties:
Thea Mars-Wilmsen, Bertus van der Schot.

24 maart 2024 Palmzondag Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7 – Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39
Twee leerlingen van Jezus halen een veulen op, waarmee Jezus Jeruzalem binnentreedt als rechtvaardig en zachtmoedig, zoals Hij heeft geleefd en zo wil Hij ook zijn einde tegemoet gaan. De 1e lezing van Jesaja is als een inleiding op de lezing van het lijden van Jezus en krijgt haar volle betekenis bij het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Marcus. Jezus ondergaat vastberaden zijn lijdensweg, Hij gaat niet op de vlucht voor het dreigende geweld. Door zijn lijdensweg en dood laat Jezus zien Messias en Zoon van God te zijn.

Witte Donderdag 28 maart 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pater B. Wooning
m.m.v. het Stanza koor.
Intenties:
Overleden ouders en kinderen Busker-De Graaff, overleden ouders Bep en Cor Saan, Thea Mars-Wilmsen, overleden ouders ouders aan de Stegge-Koomen, Gé van Dijk.

28 maart 2024 Witte Donderdag Ex. 12,1-8.11-14 – Joh. 13,1-15
In Exodus bezegelt God zijn Verbond met het bloed van het paaslam en dood het heil aan zijn uitverkoren volk. Honderden jaren later biedt Jezus, de Zoon van God, de beker met zijn bloed aan zijn leerlingen, een Nieuw Verbond tot heil van alle mensen. In het evangelie stelt Johannes de voetwassing centraal. Met de voetwassing drukt Jezus de grote liefde uit waarmee Hij de zijnen bemint. Als Hij op het punt staat het doopsel van zijn lijden en dood te ondergaan, kondigt Hij de zuivering van zijn leerlingen aan, en geeft hen een voorbeeld van de broederlijke liefde.

Goede Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Kruisweg.
Voorgangers: J. Kronenberg en H. Hogenaar.

Goede Vrijdag 29 maart 19.00 uur: Kruisverering.
Voorgangers: Petra Oostenrijk en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. een gelegenheidskoor.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.