van Week tot Week 17-09-2023

Zondag 17 september 2023 ( 24e zondag door het jaar)                

…..Zelf heb ik in september meer zin in een schone lei dan in januari.

Het voelt natuurlijker. Hoe zou het zijn als we de komende tijd het woord ‘moeten’ vervangen door ‘willen’.

Ik moet nog boodschappen doen, moet nu naar de kerk, moet naar m’n zus, moet naar kantoor.

Probeer het eens voor de pure lol: ik wil naar m’n werk, ik wil de schuur nog opruimen, ik wil de buurvrouw even een glimlach komen brengen.

Werk wordt zo vrijwilligerswerk, karweitjes veranderen in partijtjes, taken worden hobby’s en afspraken zijn uitjes…..

Annemiek Schrijver

Bijbellezing

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link:

Het is een goede zaak om zo vaak als mogelijk het juiste te doen. Het is prima om elkaar te helpen dat te doen; door te herinneren aan wat de afspraken zijn. Vooral: door elkaar te vergeven als er eens iets mis gaat wat dat betreft. Jammer genoeg wijzen we elkaar gemakkelijker op hoge toon terecht, dan dat we een misstap door de vingers zien.

Bestuur

” In aanwezigheid van de bisschop, de burgemeester en onze parochianen kregen Jaap van Lammeren en Eline van den Berg een Petrusbeeldje.

Beiden vanwege hun tomeloze inzet voor onze parochie. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd.”

Verder bedankt het bestuur iedereen die heeft geholpen van deze mis iets bijzonders te maken. Van de koffie tot de bloemen, van de schoonmaak tot de zang, van de organisatie tot en met het streamen.

Hagunnan bestaat 55 jaar.

Op zondag 24 september viert het Hagunnan koor het 55-jarig jubileum in een feestelijke viering! Het koor zal in deze viering ondersteund worden door een combo, na afloop is er koffie en thee met wat lekkers

Zondag 17 september 10.30 uur. Eucharistieviering

Voorganger: pater Bert Wooning

m.m.v. het Allegriakoor

Intenties:

Voor de overleden familieleden van de fam. Pappot, Margaretha Vrolijk-Overwater, Nicolaas Bouwmeester, Johannes Michels, Ouders v. Nieuwkerk-Saan, Sef Roovers, Henny van Nieuwkerk-Ottens, Riek Saan, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Cornelis Houweling

Zondag 24 september 10.30 uur. Woord- en Communieviering

Voorganger: diaken Han Hartog.

m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:

Tineke Saan-Kop, overleden ouders Saan-Spronk, Henk van Wel, Herman Dekker, Nicolaas Bouwmeester, Theo Wesselingh, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Cornelis Houweling

Bingo.

Op woensdag 27 september is er weer bingo in de Diem. Het begint om 14.30 uur.

Wat de bisschop na de eucharistieviering op zondag 10 september op zijn site schreef.

Zondag 10 sep­tem­ber bracht ik een bezoek aan de Sint Petrus’ Ban­den­kerk in Diemen, onder­deel van het samen­wer­kings­ver­band Clara-Fran­cis­cus. De vie­ring van de Eucha­ris­tie was met de vier koren van de pa­ro­chie, twee vrij­wil­li­gers kregen een Petrus­beeldje uit­gereikt. Na afloop van de vie­ring was er gelegen­heid tot ont­moe­ting. En we ston­den naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie stil bij de vraag: Wat doet het met je als je kri­tiek krijgt?

Diaken

Diaken Han Hartog, die ruim 12.5 jaar in de pa­ro­chie werk­zaam is en eind van dit jaar met pensioen gaat, assis­teerde bij deze ope­nings­vie­ring van het nieuwe seizoen. Het was dui­de­lijk dat hij in deze jaren een mooie rol heeft gespeeld in deze ge­meen­schap en veel goeds heeft gedaan. We zijn hem er dank­baar voor!

Koren

Zo laat hij een pa­ro­chie achter met vier mooie koren, waar­on­der een kin­der­koor. Die waren op deze zon­dag gekleed in de mooie kleren van hun eerste heilige communie, voor zover die nog pasten. De andere koren waren voor deze dag tot een een­heid versmolten (zie foto). Het zijn deze koren: het Peebee­koor o.l.v. Marlies Zutt met als Pianist: Joost van Westing, het Hagunnan­koor o.l.v. Hans van der Meer, het Allegria­koor, even­eens o.l.v. Hans van der Meer en het Stanza­koor o.l.v. Nel Damman, met als Pianist, opnieuw Hans van der Meer. Het klonk en­thou­siast en fees­te­lijk! Ga zo door!

Petrus­beeldjes

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den door mw. Hanneke van Wel-Karbet, voor­zit­ter van de loka­tieraad, de Petrus­beeldjes uit­gereikt aan twee be­lang­rijke vrij­wil­li­gers, Jaap van Lammeren en Eline van de Berg die zeer veel ver­diensten voor de pa­ro­chie hebben (zie foto’s onderaan). Van harte felici­teer ik hen en dank hen en alle vrij­wil­li­gers! Burge­mees­ter Erik Boog en zijn echt­ge­note waren zoasls ieder jaar bij deze bij­zon­dere gelegen­heid aanwe­zig als teken van waar­de­ring voor de inzet van de vrij­wil­li­gers in het sociale leven van de ge­meen­te Diemen.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.