van Week tot Week 18-02-2024

Zondag 18 februari 2024 (1e zondag van de Veertigdagentijd)

Vasten is 40 dagen
Tijd om stil te staan
Bij onze overvloed
Soms zo groot
Dat we niet kunnen kiezen. 

Vasten is 40 dagen
Tijd maken voor soberheid
Minder aandacht voor de buitenkant
En meer zorg voor de binnenkant
Een tijd van herbronnen
En opnieuw tot leven komen

Lucasforlive

STILLE OMGANG 16/17 MAART

Beste Parochianen

Traditiegetrouw zal in het weekend van 16/17 maart weer de Stille Omgang worden gelopen. Ook traditiegetrouw deden wij hier vele jaren aan mee met een mooie groep pelgrims, waaronder de meesten uit onze eigen parochie. Hoewel het aantal landelijke deelnemers behoorlijk is teruggelopen (o.a. door corona), is er een harde kern van pelgrims die de mooie traditie wil handhaven.

Na het lopen van de Stille Omgang hielden we in Diemen altijd een “nazit” in de pastorie met evaluatie, een hapje en een drankje. Helaas is dit nu niet meer mogelijk, want de pastorie staat in de steigers.

De landelijke organisatie van de Stille Omgang heeft nu besloten om de Eucharistievieringen met name in de binnenstad kerken ta laten plaatsvinden.  Dit jaar lopen we vanuit Diemen niet in groepsverband, maar wel kunt u zich bij andere pelgrims aansluiten. Hierbij enkele suggesties: Eucharistievieringen, waarna de Stille Omgang: Basiliek van de Heilige Nicolaas 20.00 uur. De Papegaai 20.30 uur (speciaal voor Amsterdam) Begijnhof 21 uur (Gooi en Vecht)

En volgend jaar dan?

Ik hoop van harte dat we dan deze mooie pelgrimage in traditionele vorm kunnen voortzetten. Dus: Heilige Mis in onze (centrum) kerk, lopen van de Stille Omgang en nazit in de pastorie. Dit alles in groepsverband.

Mede namens onze trouwe pelgrims: Ad Jansen.

Alpha bijeenkomsten

Op dinsdagavond 5 maart start een nieuwe serie Alpha-bijeenkomsten in onze kerk. Tijdens acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 

Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden. Samen zoeken we naar antwoorden.
Zie voor meer informatie de flyers achterin de kerk. We hopen u op 5 maart te mogen ontmoeten in onze kerk!

Zondag 18 februari 10.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Mw Marga Berkhout

Cantor: Maria Meinora. Organist Francis Pettirosso

Intenties:

overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Bernadet Peters-Strategier, overleden ouders Leeners-Verheul

Toelichting lezing 18 februari Gen. 9,8-15-Mc. 1,12-15

In Genesis lezen we dat God een eenzijdig verbond sluit met Noach en alle levende wezens op aarde, dat er nooit meer een vernietigende vloed zal komen. De boog in de wolken is het teken van dit verbond. Jezus trekt evenals Mozes, de Israëlieten en Elia 40 dagen door de woestijn, wordt door Satan op de proef gesteld. Nadat Johannes de Doper gevangen zat, ging Jezus naar Galilea om te verkondigen.

Zondag 25 februari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger: pater Frans Mulders

m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:

Tineke Saan, Overleden ouders Saan-Spronk, overleden ouders Leeners-Verheul

Toelichting lezing 25 februari  Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Mc. 9,2-10

Abraham wordt op de proef gesteld door God om zijn enige zoon te offeren, een onmogelijke opdracht, maar zien we een mens die gezegend is omdat hij tot het uiterste op God blijft vertrouwen. In het evangelie wordt Jezus , op voorhand, getekend als Degene die door zijn weg ten einde toe te gaan, deelt in de glans van de Vader. In beide verhalen zien we een volstrekte trouw aan God, die door God wordt bekrachtigd.

Vastenactie Clara-Franciscus “Schoon water op West-Timor”.

Vanaf 14 februari begint de Vastenactie. Dit is een gezamenlijk project van de parochies binnen ons samenwerkingsverband. De begroting bedraagt 12.000 euro, waarvan 4000 wordt gesubsidieerd door de VastenActie. We streven dus naar 8.000 euro opbrengst vanuit onze parochies.

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malaka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van het verbouwen van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

Hoe doen we dat

Onder leiding van de priesters van hun parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen, van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

U kunt uw bijdrage geven in het zakje van de vastenactie (inleveren in de kerk) of storten op:

NL39 RABO 0351801863 t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus Duivendrecht, o.v.v. Vastenactie West-Timor

Mededelingen.

-Achter in de kerk ligt de folder van de huispaaskaars, als u er een wilt, kunt u die bestellen. -Voor de lopers van Saamhorig liggen de boekjes achter in de kerk

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.