Van week tot week 19-11-2023

Geluk wordt al te vaak voorgesteld als iets wat je overkomt, alsof gelukkig zijn alleen maar te maken heeft met geluk hebben.
Ik denk dat geluk eerder een werkwoord is: geluk maak je, in relatie tot anderen.
Pas in een vriendschap word je een vriend. Pas in een gezin word je een echtgenoot en ouder. Pas in een gemeenschap word je dienstbaar.
Pas in de relatie tot God en de ander word je jezelf.

Voor christenen is liefde het kompas voor een gelukkig leven.
Die liefde hoef je niet af te dwingen door aanzien, karakter of bezit.
Voor God ben je geliefd, altijd en onvoorwaardelijk.
Je hoeft je niet sterker of stoerder voor te doen dan je bent.
Leren kijken met de tedere blik van God naar jezelf en de ander maakt je dankbaar, vreugdevol en vergevingsgezind.
Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een gelukkig leven.

Koen Vlaeminck

Diverse manieren om voor de kerk te werken

De kerk bestaat doordat ontelbare gelovigen zich in zetten binnen parochies wereld wijd. De belangrijkste werkers zijn en blijven de parochianen die hun betrokkenheid laten zien door kerkbezoek en door vrijwilligerswerk. In het jargon: de leken. Leken niet omdat ze ondeskundig zijn, maar omdat ze tot de ‘laikos’ (grieks voor ’het volk’) behoren.
Sommige parochianen volgen een studie theologie. De bisschop kan ze dan de opdracht geven om – als leek – in een parochie of in een instelling te werken. Vaak tegen een salaris, en op basis van een seculiere arbeidsovereenkomst.
In mei 2011 heeft Paus Franciscus het leken-ambt van catechist ingesteld. Het is een ambt, maar behoort nadrukkelijk níet tot de ‘clerus’, zoals de diaken, priester en bisschop. Een catechist krijgt net als een pastoraal werker van de bisschop de opdracht om in een bepaalde parochie te gaan werken. Dit altijd zonder bezoldiging.
Een diaken wordt door de bisschop gewijd, en behoort daarmee tot ‘de clerus’: de geestelijkheid. Gehuwde mannen worden tot permanent diaken gewijd en naar een parochie gezonden. Meestal zonder dat daar een salaris tegenover staat. Een enkeling wordt bezoldigd, werkt tegen een salaris en draagt pastorale verantwoordelijkheid. Een diaken heeft géén arbeidscontract met het bisdom. De wijdingsbelofte komt daarvoor in de plaats. De diaken belooft trouw aan de bisschop; en omgekeerd de bisschop dat hij goed voor de diaken zal zorgen.
Ongehuwde mannen worden – gaande hun opleiding – tot transeunt diaken gewijd. Na het voltooien van hun opleiding ontvangen ze de priesterwijding en zending voor een bepaalde parochie.
Zondag 19 november 10.30 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger: pater F. Mulders.
m.m.v. het Hagunnankoor
Intenties:
Henk van Wel, Bep en Cor Saan, Piet van Kooij, overleden ouders aan de Stegge-Koomen,
Johanna Wesselingh-Nieuwendijk, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn, Ingrid Zebeda


Zondag 26 november 10.30 uur.
Clara en Francisca viering i.v.m. emeritaat van diaken Han Hartog.
Woord- en Communieviering
Voorganger: diaken Han Hartog.
m.m.v. de vier koren
Intenties:
Gé van Dijk, Petra Geluk-van Gils, Johanna Wesselingh-Nieuwendijk, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn,

Gedoopt.
Afgelopen zaterdag 11 november is Helene Denz gedoopt in onze kerk.

Bingo.
Op woensdag 29 november is er weer bingo in de Diem. Het begint om 14.30 uur.

Intenties kerst.
Graag ontvangen we de intenties voor de kerstvieringen voor 14 december.
Het gaat om 24 december 20.00 uur en nachtmis 22.30 uur.
Eerste Kerstdag om 10.30 uur. Alle drie zijn het Eucharistievieringen. Alvast dank.

Kerstmarkt 2023.
Op zaterdag 9 december a.s. wordt weer van10.00-15.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in onze Sint Petrus’ Bandenkerk. Binnenkort hoort u hier meer van, maar het alvast in de agenda zetten kan geen kwaad!
Wat wij u nu willen vragen is: Heeft u nog Douwe Egbertspunten waar u vanaf wilt ????. We hebben een leuke aktiviteit bedacht waarbij we veel en mooie prijzen nodig hebben vandaar onze vraag! U kunt ze kwijt aan Irma Steur, Coby van Nieuwkerk en Ria Roovers, allen bekend in onze parochie! Op het secretariaat nemen ze ze ook graag in ontvangst!
Dank namens de aktiviteitencommissie.

Bijbellezing
Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link:

https://youtu.be/Q6OiQTiKy78

In ons land groeien generaties op die het goed gewend zijn. Voor hen is heel veel heel vanzelfsprekend. Want al decennia lang heerst er vrede en welvaart. In principe krijgt iedereen wat zijn hartje begeert. Natuurlijk: niet iedereen is alles gegeven, maar toch. Wat dóen we met onze zo vanzelfsprekende welvaart?

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.