Van Week tot week 20-03-2022

Het zonlicht vloeit,

de krokus bloeit,

de kou is bijna verdwenen.

De sneeuw en het ijs zijn sinds kort op de vlucht,

het voorjaar komt, het zit vers in de lucht.

Ga mee naar buiten om haar te groeten, de lente. (2x)

 

Een vogel fluit,

de trui kan uit,

voorbij die donkere dagen.

Het teer-lichte groen zit al zacht aan de boom,

de uitkomst van elke winterse droom.

Ga mee naar buiten om ’t ook te voelen, de lente. (2x)

 

Tekst: Coot van Doesburgh

Melodie: in ’t groene dal, in ’t stille dal

———————————————————————————————————

GESPREKKEN TOEKOMST NIEUWE/ANDERE KERK

Paus Franciscus organiseert in oktober 2023 in Rome een vergadering van bisschoppen om na te denken over de kerk van de toekomst. Hij wil geen níeuwe, maar wél een ándere. Een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en betekenisvol kan participeren. 

Ter voorbereiding op deze ‘synodale bisschoppen conferentie’ worden wereldwijd gesprekken gehouden om de gedachten van zoveel mogelijk gewone gelovigen te verzamelen. In de afgelopen weken zijn er binnen ons samenwerkingsverband Clara en Franciscus meer dan tien gespreksbijeenkomsten geweest. De verslagen daarvan worden samengevoegd en zullen via het bisdom naar de Paus worden gestuurd. We bezinnen ons nog op de vraag óf – en zo ja, hoe – de uitkomsten van deze gesprekken al meteen tot nieuwe actie in het pastoraat kunnen leiden.

Op maandag 28 februari jl waren de gesprekken binnen onze parochie Sint Petrus’ banden. ’s Morgens voor voornamelijk meer seniore parochianen, en ’s avond voor de wat jongere parochianen. Naast kritische kanttekeningen ten aanzien van Kerk en parochie, overheerste uiteindelijk het positieve gevoel van hoezeer we ons als parochie Sint Petrus’ banden verbonden voelen met elkaar.

In twee openhartige gesprekken hebben we onze bijdrage geleverd aan de synode. Maar belangrijker nog: we hebben zélf nieuwe inspiratie opgedaan in het luisteren naar elkaars verhaal over kerk-zijn anno 2022! 

Deze gesprekken zijn wat mij betreft een belangrijke stimulans voor onze parochie. Daarom: oprecht dank aan allen die hebben mee gedacht en -gesproken!

Diaken Han Hartog

2022-03-20 Zondag (3e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Henk Scholten, Bep en Cor Saan, Co en Jan Post, Diny Berger,

In dankbare herinnering aan de overleden familieleden van de fam. Post,

Voor de overleden familieleden van fam. Pappot.

Overleden ouders Antoon Ruben en Ida Ruben-v/d Griend,

Bertus en Erwin v.d. Schot,

Mededelingen:

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Hagunnankoor.

                  Voorganger: pater Gerard Noom.

Na de mis er de uitstelling van het Allerheiligste tot 12.00 uur.

2022-03-27 Zondag (4e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Henk Scholten, Tineke Saan-Kop,

Mededelingen:

10.30 uur           Woord- en Communieviering m.m.v. een gelegenheidskoor.

                  Voorganger: diaken Han Hartog.

———————————————————————————————————

Cursus assistent in de liturgie.

Het Bonifatiusinstituut start weer met het organiseren van cursussen op De Tiltenberg (voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie). Dit voor­jaar wordt de cursus Assistent in de liturgie aangeboden, die zal worden verzorgd door vicaris Bruggink en pastoor Bunschoten.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor hen die op diverse wijze assisteren in de liturgie en voor hen die buitengewoon bedienaar van de heilige communie willen worden. Aanmel­ding kan met een aanbeveling door de pastoor/diaken van uw pa­ro­chie. De cursusdagen zijn steeds op een zaterdag: 2 april, 14 mei, 21 mei en 19 juni a.s. van 14.00 – 16.00 uur.

Als er in onze parochie vrijwilligers zijn die hiervoor in aanmerking willen komen kunt u contact opnemen met diaken Han Hartog (diaken.hartog@gmail.com tel: 0649904670)

Voor verdere informatie en een aanmeldformulier zie https://www.bonifatiusinstituut.nl/?p=info&ids=assistent_liturgie

Met vriendelijke groet,

Diederik Wienen,

studieprefect Sint-Bonifatiusinstituut

Gedoopt

Afgelopen zaterdag 12 maart is gedoopt David Masih.

Bingo

Woensdag  30 maart is er weer Bingo in de Diem. Aanvang om 14.30 uur.

——————————————————————————————————-

Bijbellezingen

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: https://youtu.be/ypXCb2df2lA Deze keer gaat het over het volgende: De verwoesting van dorpen en steden, en het leed dat mensen overkomt in onze dagen, is voor ons ongekend. Maar spijtig genoeg: niets nieuws. Want in ook het verleden waren er perioden van grote verwoesting en leed.In de eerste lezing gaat het over de vraag: waar is God als ik Hem het meest nodig heb? De tweede lezing over wat we kunnen leren van het verleden. Het evangelie over de vraag wáárom mensen zoveel leed overkomt. Is het simpelweg: eigen schuld? Of moeten we het ánders bekijken?

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.