Van week tot week 21-04-2024

Roepingenzondag: Volg de stem

Soms fluisterend in de wind
Soms luid en dichtbij
Soms kan ik het bijna niet te verstaan
En soms hoor ik het wel…
maar kom het me even niet goed uit

Twee uitgestoken handen
De stem die ik zo goed ken
roept me
vraagt me
om te Hem volgen
om te vertrouwen
om te geloven

Ik kijk nog achterom
haal diep adem
luister aandachtig
dan geef ik antwoord
en zet de eerste stap

Geen twijfel
en geen angst meer
Veilig en geborgen
volg ik zijn voetstappen
tot waar Hij
op mij staat te wachten

Wendy Muller

Zondag 21 april 10.30 uur: Eucharistieviering.
Voorgangers: pater M Jehandut en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het PeeBee koor.

Intenties:
Overleden familie Pappot, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Everarda Zeinstra-Brouwer, Bernadet Peters-Strategier

21 april 2024 4e zondag van Pasen Hand. 4,8-12 – Joh. 10,11-18 (Roepingenzondag)
In de naam van Jezus, wat betekent “God redt”, geneest Petrus een lamme, en hiermee geeft Lucas aan dat wat Jezus begonnen was, door gaat. Petrus verkondigt een totale ommekeer. Jezus, verworpen, is nu de hoeksteen geworden van een nieuw gebouw, zijn verrezen lichaam. Voor de tegenstanders van Jezus is dat opnieuw onrust en Petrus en Johannes worden ter verantwoording geroepen. In het Evangelie ziet men wederzijdse liefde, De Vader kent de Zoon, en de Zoon de Vader. Op dezelfde wijze kent de Herder zijn schapen, en zijn schapen kennen Hem.

Zondag 28 april 10.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Mw. P. Oostenrijk
m.m.v. het Hagunnan koor

Intenties:
Cor en Bep Saan, Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, Everarda Zeinstra-Brouwer

28 april 2024 5e zondag van Pasen Hand. 9,26-31 – Joh. 15,1-8 (Zondag Oosterse Kerken)
De bekering van Saulus verraste de christelijke gemeenschap. Nadat Barnabas getuigde van de bekering van Paulus, werd hij apostel en zelfs bepalend voor de opbouw van de Kerk. Het beeld van de wijnstok heeft diepe bijbelse wortels. Bij Johannes wordt dit beeld nu toegepast op de persoon van Jezus als de ware wijnstok, wie met Hem verbonden blijft, zal vruchten dragen, los van Hem zullen zij verdorren.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties voor die tijd vroegtijdig door te geven.

Streamen.
Als u niet in de gelegenheid bent om op zondag naar de kerk te komen en toch de viering wilt bijwonen kan dit via de livestream.
U kunt naar www.sintpetrusbanden.nl  gaan of rechtstreeks naar You Tube.

Bestuur
De werkzaamheden aan onze kerk vorderen gestaag. Velen is het opgevallen dat het houtwerk van de tussengang er wel erg bij afsteekt. Daarom is gevraagd aan de aannemer wat het kost als dat direct wordt meegenomen. Het komt neer op 1732€. Een parochiaan die niet nader genoemd wil worden neemt daarvan 1000€ voor zijn/haar rekening.
Uiteraard zijn we daar erg blij mee dus hartelijk dank daarvoor.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.